Tevhidedavet.Net-İSlami Sohbet Dini Sohbet Ve Bilgileri.

Tevhidedavet.Net-Güncel İslami Sohbet Ve Dini Sohbet Sitesidir Ve Tevhid Sitesidir..

Burası category.php şablonu, En Güzel Bebek İsimleri kategorisindeki yazılar görüntüleniyor.

islami sohbet,En Güzel Bebek İsimleri S harfinde baslıyan kız ve erkek isimleri

islami sohbet,En Güzel Bebek İsimleri S harfinde baslıyan kız ve erkek isimleri.

SAAD Mutluluk, kuüuluk. ERKEK
SAADEDDİN Dinin uğurlu ve kutlu kişisi. Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır. ERKEK
SAADET Mutluluk, kutluluk, bahtiyarlık. KIZ
SAADETTİN Dinin uğurlu, kutlu kişisi ERKEK
SABA Gündoğusundan esen hafif ve tatlı rüzgar. Türk müziğinde bir makam KIZ
SABAH Gündüzün ilk saatleri, günün başlangıcı. KIZ
SABAHADDİN Dinin güzelliği. Türk dil kuralı açısından “dA” olarak kullanılır. ERKEK
SABAHAT Güzellik, letafet. KIZ
SABAHATTİN Güzellik ERKEK
SABAHNUR Sabah ışığı, aydınlığı. KIZ
SABBAR 1. Çok sabırlı. 2. Atlas çiçeği. ERKEK/KIZ
SABİ • Yedinci. ERKEK
SABİA (bkz. Sabi). KIZ
SABİH Güzel, şirin. ERKEK
SABİHA Güzel, latif, şirin. KIZ
SABİHAT 1. Gemiler. 2. Yıldızlar. 3 İmanlıların ruhları. KIZ
SABİR Sabreden, katlanan ERKEK
SABİRE (bkz. Sabır). KIZ
SABİT 1. Değişmeyen, kımıldamayan. 2. Kanıtlanmış, anlaşılmış. 3. Matematik formülünde değeri değişmeyen miktar. ERKEK
SABİTE Hareket etmeyen yıldız, gezegen olmayan yıldız, Değişmeyen, kımıldamayan. KIZ
SABİYE Küçük kız çocuğu, küçük kız. KIZ
SABRİ Sabra ilişkin, sabırlı kişi, sabreden ERKEK
SABRİYE Sabırlı, dayanıklı KIZ
SABUTAY Cengizhan’ın en yakın arkadaşı ERKEK
SACİD Secde eden, alnını yere koyan. ERKEK
SACİDE Secdeye varan, yere yüz süren KIZ
SACİT Secde eden ERKEK

SAÇI Düğün armağanı. Gelinin başına saçılan şeker, arpa, para gibi şeyler. KIZ
SAD Kuüu, uğurlu. İyilik, kuvvetlilik. Ashab isimlerinden, Sa’d b. Ebî Vakkas. Aşerei Mübeşsere(Cennetle müjdelenmiş olanlar) dandır. ERKEK
SADA Ses KIZ/ERKEK
SADAK 1. Ok koymaya yarayan meşin torba. 2. Sabah yeli. ERKEK
SADAKAT Dostluk, içten bağlılık, doğruluk, vefalılık. ERKEK/KIZ
SADBERK 1. Yüz yapraklı, katmerli. 2. Katmerli bir gül türü. KIZ
SADEDDİN (bkz. Saadeddin). ERKEK
SADEDİL 1. Temiz yürekli. 2. Saf, bön. KIZ
SADEGÜL Bir gül kadar sade, temiz ve güzel. KIZ
SADERU Genç delikanlı. ERKEK
SADETTİN Kutluluk, saadete erme, mübarek olma ERKEK
SADEYN 1. “İki uğurlular”. 2. Venüs(Zühre) ile Jüpiter(Müşteri) gezegenleri. ERKEK/KIZ
SADIK Doğru, gerçek; Dostluluğu ve bağlılığı içten olan ERKEK
SADIKA Doğru, gerçek; Dostluluğu ve bağlılığı içten olan KIZ
SADIR Hayrette kalan, şaşıran. ERKEK
SADIRAY (bkz. Sadır). ERKEK
SADİ Mutlulukla ilgili ERKEK
SADİS Altıncı. ERKEK
SADİYE Mutlulukla ilgili KIZ
SADREDDlN Dinin önderi, başı, ileri kişisi. ERKEK
SADRI 1. Göğüsle ilgili, göğse ait. 2. Anneye nisbetle çocuk. ERKEK
SADRİ Yürekle, göğüsle ilgili ERKEK
SADRİYE Göğüsle ilgili KIZ
SADRlYE (bkz. Sadri). KIZ
SADULLAH Allah’ın talihli kıldığı ERKEK
SADUN Yıldız bilimine göre, uğurlu olan ERKEK
SAFA Saflık berraklık, gönül rahatlığı ERKEK
SAFAKGUN Şafak renkli, kızıl. ERKEK
SAFBESTE Saf bağlanmış, sıra sıra dizilmiş. ERKEK
SAFDER Düşman saflarını yaran, yiğit. ERKEK
SAFER 1. Hicri takvimde ikinci ay, sef2. Temiz yürekli, dürüst kimse. ERKEK
SAFEVİ Safı adındaki kimsenin soyundan olan, Fars hükümdarı Şah İsmail’in soyu. ERKEK
SAFFET Saflık, temizlik ERKEK
SAFİ Katıksız, ayırt edilmiş ERKEK
SAFİGÜL Gül gibi, katıksız, saf, duru, temiz. KIZ
SAFİH 1. Gökyüzü. 2. Yassı ve düz halde bulunan şey. ERKEK
SAFİHA Yassı düz ve geniş yüz, levha. Levha halinde bulunan maden, saç. KIZ
SAFİNAZ Çok nazlı, çok naz eden. KIZ
SAFİNUR Çok nurlu, çok aydınlık, temiz kimse. KIZ
SAFİR Mavi renkli, değerli bir süs taşı, göktaşı. ERKEK/KIZ
SAFİRE 1. İnce güzel ses. 2. Islık. KIZ
SAFİYE Katıksız, katışıksız saf KIZ
SAFİYET Saflık, temizlik, masumluk. KIZ
SAFİYULLAH 1. Temiz yürekli. 2. Hz. Âdem’in lakabı. ERKEK
SAFİYÜDDİN Dini temiz, dini pak. ERKEK
SAFVET Saflık, temizlik, paklık, anlık, halislik. ERKEK
SAFVETULLAH Hz. Muhammed(s.a.s)’in isimlerinden. ERKEK
SAFZEN (bkz. Safder). ERKEK
SAĞAN Hızlı uçan, uzun dar kanatlı küçük kuş. ERKEK
SAĞANALP Hızlı uçan, uzun dar kanatlı küçük kuş. ERKEK
SAĞAY Yenisey Türklerine bağlı bir Türk boyunun adı ERKEK
SAĞBİLGE Hekim, doktor. ERKEK
SAĞCAN Sağlıklı kimse. ERKEK
SAĞHAN Iyi kağan Sağın saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor; Kazak hakanlarının Ünlülerinden biri ERKEK
SAĞINÇ Emel, istek, amaç, düşünce. ERKEK
SAĞIT Silah. ERKEK
SAĞLAM 1. Hasta veya sakat olmayan. Kolayca hasara uğramayan, bozulmayan, dayanıklı. 2. Doğru, gerçek, sahih. 3. Güvenilir, emin. 4. Mutlaka, muhakkak, herhalde. ERKEK
SAĞLAMER 1. Hasta veya sakat olmayan. Kolayca hasara uğramayan, bozulmayan, dayanıklı. 2. Doğru, gerçek, sahih. 3. Güvenilir, emin. 4. Mutlaka, muhakkak, herhalde. ERKEK
SAĞMAN Sağlıklı kimse. Eksiksiz, kusursuz, güvenilir kimse. ERKEK
SAĞNAK Hızlı yağan yağmur KIZ
SAĞUN Saygın, kutsal. ERKEK
SAHABE 1. Sahipler, sahip çıkanlar, tutanlar. 2. Asrı saadet döneminde yaşamış ve Hz. Muhammedi görmüş mü’min kimse. ERKEK
SAHABET Sahip çıkma. Koruma, arka olma, yardım etme. KIZ
SAHAN 1. Şahlar. 2. Oldukça büyük boylu, yırtıcı bir kuş. ERKEK
SAHAVET El açıklığı, cömertlik. ERKEK
SAHBA 1. Al, kızıl. 2. Şarap, kırmızı şarap. KIZ
SAHİ Şah’a hükümdara mensup, şah ile ilgili. Şahlık hükümdarlık. ERKEK
SAHİBA Bir şeyi elde etmiş olan KIZ
SAHİBE 1. Sahip. Koruyan, gözeten. 2. Bir iş yapmış olan. 3. Herhangi bir niteliği olan. KIZ
SAHİBKIRAN 1. Her zaman basan, üstünlük kazanan hükümdar. 2. Ünlü bir çeşit lale. . ERKEK
SAHİL Deniz, nehir, göl kıyısı. KIZ
SAHİR Gece uyumayan, uykusuz. ERKEK
SAHİRE 1. Geceleri uyumayan, uykusuz. 2. Büyücü, büyüleyici güzel. KIZ
SAHRA Kır, ova, çöl KIZ
SAHRE Kaya. Kütle. ERKEK
SAHRETULLAH Beytü’lMakdis’de Beni İsrail peygamberlerinin ibadet ettikleri meşhur kaya. Hz. Peygamber(s.a.s) Miraç gecesinde semaya buradan çıkmıştır. ERKEK
SAHUR 1. Gece uyanıklığı, uykusuzluk. 2. Ay ağılı, hale. Dünya’nm Ay’a düşen, Ay tutulmasını meydana getiren gölgesi. t . ERKEK
SAHURE Sahur zamanı doğan kız çocuğuna verilen ad KIZ
SAİB Hedefe doğru ulaşan. İsabetli olan, doğru olan, hata etmeyen. Türk dil kuralı açısından “b/p” olarak kullanılır. ERKEK
SAİDE (bkz. Said). KIZ
SAİK Sevk eden, götüren. Süren sürücü. ERKEK
SAİKA (bkz. Saik). KIZ
SAİM Oruçlu ERKEK
SAİME Oruç tutan, oruçlu KIZ
SAİR Seyreden, hareket eden,yürüyen. ERKEK
SAİRE (bkz. Sair). KIZ
SAİT Kutlu, uğurlu; Cennetlik kimse ERKEK
SAKAR Yiğit, cesur. ERKEK/KIZ
SAKIB 1. Delen, delik açan. 2. Çok parlak. Türk dil kuralı açısından “b/p” olarak kullanılır. ERKEK
SAKIBA 1. Parlak, ışıklı. 2. Delen, delik açan. KIZ
SAKIP Delen, delik açan – Çok parlak ERKEK
SAKİ Su veren, su dağıtan. Kadehle içki sunan. ERKEK
SAKİN Uslu, kendi halinde – Bir yerde yerleşmiş, oturan ERKEK
SAKİNE Oynamayan, kımıldamayan, durgun KIZ
SAKİR Şükreden, durumundan memnun olan. Allah’a şükreden. Kur”an’da çok sık geçen kelimelerden biridir. ERKEK
SAKMAN 1. Uyanık, akıllı kimse. 2. Sessiz sakin kimse. ERKEK
SALABET 1. Peklik, katılık, sağlamlık. 2. Manevi kuvvet, dayanma. ERKEK/KIZ
SALAH 1. Düzelme, iyileşme, iyilik. 2. Banş. 3. Dine olan bağlılık. ERKEK
SALAHADDİN Dinine bağlı kimse. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılmaktadır. ERKEK
SALAHATTİN Dinine bağlı kimse. ERKEK
SALAR Baş, kumandan, başbuğ, önder. ERKEK
SALAT Namaz. ERKEK
SALCAN (bkz. Salar). ERKEK
SALÇAN (bkz. Salar). ERKEK
SAlD Mübarek, kutlu, uğurlu. Mübarek, mesut. Sevap kazanmış, Allah katında makbul tutulmuş. Sahabe isimlerinden ERKEK
SALDAM Ciddilik, ağırbaşlılık. ERKEK
SALGIR akarsu ERKEK
SALGUR saldırıcı, saldıran; bir Türkmen oymağını başkanı olan Salgur Bey’in adından ERKEK
SALIK Haber, bilgi. Haberci. ERKEK
SALIKBEY Haber, bilgi. Haberci. ERKEK
SALİH Yararlı; Yetkili; Dinin buyruklarına uyan ERKEK
SALİHA Yararlı, iyi, elverişli. KIZ
SALİM Sağlam – Kusursuz, eksiksiz ERKEK
SALİME Eksiksiz, sağ, sağlam KIZ
SALİSE 1. Üçüncü. 2. Saniyenin altmışta biri. 3. Binbaşılık derecesinde mülki rütbe. KIZ
SALKAN serin yellere açık yer ERKEK
SALKIM Üzüm gibi birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş. Üzerinde kısa saplı dallar bulunan çiçek. Akasya. KIZ
SALMAN Başıboş, serbest, özgür. ERKEK
SALTAR 1. Tek, yalnız. 2. Yalnız başına giden. 3. Temiz, saf KIZ/ERKEK
SALTI Gezgin, yolculuk eden. ERKEK
SALTIK 1. Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak. 2. Salıverilmiş, bırakılmış, azat edilmiş, özgür. ERKEK
SALTUK Erzurum ve yöresinde Selçuklular devrinde Saltuklular beyliğini kuran Türk beyi Emir Saltuk (1072). ERKEK
SALTUKALP 1. Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak. 2. Salıverilmiş, bırakılmış, azat edilmiş, özgür. ERKEK
SALTUKOĞULLARI Beyliği’ni kuran Saltuk Bey’in adından ERKEK
SALUR 1. Kılıç. 2. Oğuzların Üçok boyuna bağlı bir Türk kabilesi. ERKEK
SALVECAR Çevgan, cirit oynanılan eğri sopa. ERKEK
SAM Sıcak çöl rüzgarı Kız/Erkek
SAMAHAT Cömertlik, el açıklığı, iyilikseverlik KIZ
SAMAN 1. Zenginlik. Rahat, dinç. 2. Düzen. ERKEK
SAMED Ezeli, ebedi ve yüce olan ve hiç kimseye veya şeye ihtiyacı olmayan, mutlak malik olan yüce Allah. Allah’ın isimlerindendir. “abd” takısı almadan kullanılmaz. Abdüssamed. ERKEK
SAMET Çok yüksek, ulu; Tanrı adı; Hiçbirşeye ve kimseye gereksinimi olmayan ERKEK
SAMIM Bir şeyin merkezi, içi, asli kısmı. ERKEK
SAMIN Sekizinci. ERKEK
SAMİ Duyan, işiten; Yüce, ulu, yüksek; Dinleyen, dinleyici ERKEK
SAMİA İşitme duygusu, hissi. KIZ
SAMİH Cömert, eli açık ERKEK
SAMİHA (bkz. Samih). ERKEK
SAMİM Birşeyin içi, özü, merkezi, temeli, kökü ERKEK
SAMİME Bir şeyin temeli, en köklü yeri KIZ
SAMİR (bkz. Samire). ERKEK
SAMİRE Meyveli, meyva veren. KIZ
SAMİYE Yüksek, ulu KIZ
SANAÇ Dağarcık. KIZ/ERKEK
SANAHAT Çok düşünmeden fikre doğan, akla gelen şeyler. ERKEK/KIZ
SANAK 1. Kısa zaman, az süre. 2. Fikirsiz, düşüncesiz. ERKEK
SANAL Adın duyulsun, ün kazan. Gerçek olmayan, hayali KIZ/ERKEK
SANALP Adın duyulsun, ün kazan. Gerçek olmayan, hayali ERKEK
SANAT Sanat, ustalık, hüner, marifet. ERKEK/KIZ
SANAY Ay san. KIZ/ERKEK
SANBAY Ünlü kimse. ERKEK
SANBERK Gücüyle tanınmış, ün yapmış. ERKEK
SANCAK Bayrak ERKEK
SANCAKTAR Sancak taşıyan kimse. Sancak taşıma görevlisi. ERKEK
SANCAR 1. Kısa kama. 2. Saplar, batırır, yen3. Selçuklu sultanlarından birisinin adı. ERKEK
SANÇAR sancar ERKEK
SANEM Çok güzel kadın; Put KIZ
SANER Ünlü, tanınmış kimse. ERKEK
SANEVBER 1. Çam fıstığı. Çam fıstığı kozalağı. 2. Sevgilinin boyuposu. KIZ
SANEVİ İkinci. ERKEK
SANİA Sanat eseri yaratan – Yapan, oluşturan KIZ
SANİH Zihin ve düşüncede oluşup çıkan, fikre doğan. ERKEK
SANİHA (bkz. Sanih). KIZ
SANİYE Dakikanın 60′ta biri süresinde zaman birimi KIZ
SANl 1. İkinci. 2. Yapan, işleyen, meydana getiren. 3. Yaratan. Allah’ın isimlerinden. Saniullah veya Abdüssani şeklinde isim olur. ERKEK
SANLI çok tanınmış, herkesçe bilinenen, ünlü ERKEK
SANNUR Nurlu, ışıklı, güzel. KIZ
SANVER Adın duyulsun, ün kazan. Gerçek olmayan, hayali ERKEK
SARA Halis, saf, katkısız KIZ
SARAÇ 1. Koşum, eğer takımlarıyla benzeri şeyler yapan veya satan kimse. Meşin üzerine süsleme yapan kimse. 2. Sirac kelimesinin değişikliğe uğramış şekli. Kandil. ERKEK
SARAHAT Açıklık, ibarede açıklık. ERKEK/KIZ
SARAMET Yiğitlik. ERKEK
SARAN çevresini kuşatan, çevreleyen; kollarının arasına alan; hoşa giden, beğenilen Sargın insanı saran, çeken, çekici; sevimli; candan, içten, yürekten, tutkun, istekli ERKEK
SARANI Gür ve uzun saçlı kimse. İslam tarihinde bu isimde birçok meşhur vardır. ERKEK
SARBAN Deve sürücüsü. Deveci. ERKEK
SARÇE Serçe. KIZ
SARDUÇ Bülbül. ERKEK
SARE Olmak, oldu; Cemaat, topluluk; İhtiyaç, susuzluk, Güzel bayan KIZ
SARGAN 1. Çorak yerlerde biten bir ot. 2. Bir tür balık. ERKEK
SARGIN 1. Candan, içten, yürekten. 2. Çekici cazibeli. 3. Kapalı, puslu hava. 4. İstekli, hevesli. KIZ/ERKEK
SARGINAL 1. Candan, içten, yürekten. 2. Çekici cazibeli. 3. Kapalı, puslu hava. 4. İstekli, hevesli. ERKEK
SARGUT İhsan, bağış, ödül. ERKEK
SARIALP Sarışın yiğit. Ruhi Sarıalp’, Türk atlet ve yönetici. ERKEK
SARICABAY Sarışın yiğit. ERKEK
SARIÇİÇEK 1. Sarı renkli çiçek. 2. Artvin ve çevresinde oynanan bir tür halk oyunu. KIZ
SARIGÜL sarı renkte çiçek açan bir gül KIZ
SARIGÜZEL sarı renkte çiçek açan bir gül KIZ
SARIYILDIZ Çobanyıldızı, Çulpan, Çolpan, Zühre KIZ
SARİF Sarfedcn, harcayan. Değiştiren. ERKEK
SARİFE Sarfedcn, harcayan. Değiştiren. KIZ
SARİH 1. Açık, meydanda. Belli, hüveyda. 2. Saf, halis. Saf, halis Arap kanı(at). ERKEK
SARİHA 1. Açık, meydanda. Belli, hüveyda. 2. Saf, halis. Saf, halis Arap kanı(at). KIZ
SARİM Keskin, kesici. ERKEK
SARİME Keskin, kesici. KIZ
SARKAN Kovan. ERKEK
SARMAŞIK Koyu yeşil renkli, değişik biçimli yapraklan olan tırmanıcı bir bitki. KIZ
SARP 1. Çetin, sert, şiddetli. 2. Dik, çıkılması ve geçilmesi zor. ERKEK
SARPER Sert, güçlü erkek. ERKEK
SARPHAN Sert, güçlü erkek. ERKEK
SARPKAN Sert, güçlü soydan gelen. ERKEK
SARRA Sevindirici, sevinçli. KIZ
SARTIK Azad olunmuş, salıverilmiş, özgür. ERKEK
SARU Sarı benizli, tenli insan. ERKEK
SARUBATU Doğudan batıya yayılan altın işık, doğudan batıya ışık tutan. Osman Beyin kardeşi. (Osmanlı devletinin ikinci savaşı olan domaniç -Ekizce savaşı diye de geçer- savaşında şehit düşmüştür) ERKEK
SARUCA Sarışın yiğit. ERKEK
SARUHAN Harizm’den gelip Anadolu’ya yerleşen Saruhanoğulları beyliğinin kurucusu. ERKEK
SARVAN Deve süren, deveci. ERKEK
SATI 1. Satma, satış. Alışveriş. 2. Düğün armağanı. KIZ
SATIBEY 1. Satma, satış. Alışveriş. 2. Düğün armağanı. ERKEK
SATIGÜL 1. Satma, satış. Alışveriş. 2. Düğün armağanı. KIZ
SATIKBUĞRA (bkz. Satılmış, Buğra). ERKEK
SATILMIŞ Uzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk, satı. ERKEK
SATUK Uzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk, satı. ERKEK
SATVET Zorlu ERKEK
SAV 1. Söz, haber, dedikodu. İleri sürülerek savunulan düşünce. 2. Sağlam. 3. Şöhret, ün. KIZ/ERKEK
SAVAŞ İki taraf teşkilat, ülke veya ülkeler topluluğu arasında meydana gelen silahlı vuruşma, cenk, muharebe, harb. Doğuş, kavga. Mücadele uğraş. ERKEK
SAVAŞER Savaşan asker, insan, savaşçı. ERKEK
SAVAT Gümüş üstüne yapılan çizgiler, süsler. ERKEK
SAVER Sağlam, zinde, güçlü erkek. ERKEK
SAVGAT Hediye, armağan, bahşiş, ihsan. ERKEK
SAVLET Şiddetli saldın, hücum. ERKEK
SAVNİ Koruma, gözetme ile ilgili. ERKEK
SAVTEKİN 1. Söz, haber, dedikodu. İleri sürülerek savunulan düşünce. 2. Sağlam. 3. Şöhret, ün. ERKEK
SAVTUNA Sözünde duran kimse. ERKEK
SAVTUR Sağlıklı kal, hoşça kal. ERKEK
SAYAR Saygılı, hürmet eden. KIZ/ERKEK
SAYE Gölge; Koruma, yardım, sahip çıkma KIZ
SAYEBAN 1. Sayvan, gölgelik. Büyük çadır. 2. Koruyan. KIZ
SAYEDAR 1. Gölgeli, gölgesi olan, gölge eden. 2. Koruyan, sahip çıkan. ERKEK
SAYEZAR Gölgelik. KIZ
SAYFİ Yaza ait, yazla ilgili. ERKEK
SAYFİYYE Yazlık, yazlık ev. KIZ
SAYGI İnsanlara karşı dikkatli, ölçülü, özenli davranmaya neden olan sevgi duygusu değer yargısı. KIZ/ERKEK
SAYGIN Saygı gören, sayılan, hatırlı. KIZ/ERKEK
SAYGUR Saygı gören, sayılan, hatırlı. ERKEK
SAYGÜL Nadir, eşsiz gül, sayılı gül. KIZ
SAYHAN Adaletli yönetici, hükümdarların adili, ölçülüsü. ERKEK
SAYIL Saygı gör, sözün dinlensin, değerin artsın. Değerli, saygıdeğ KIZ/ERKEK
SAYILGAN Kendini saydıran, saygın kimse. ERKEK
SAYINBERK Kendisine saygı gösterilen insan. ERKEK
SAYINER Değerli, saygı duyulan kimse. ERKEK
SAYKAL Düz, düzgün, pürüzsüz. Gösterişli. ERKEK
SAYKUT Uğurlu, kutlu, saygıdeğer kimse. ERKEK
SAYLAN 1. Çok övünen, gururlu kimse. 2. Sevinçli, neşeli. ERKEK/KIZ
SAYMAN Hesap işleriyle uğraşan kimse. ERKEK
SAYRA Cennette akan suyun çıkardığı ses, cıvıldaşan, ötüşen Kız/Erkek
SAYRAÇ Öten, cıvıldayan, şakıyan. KIZ/ERKEK
SAYRAK Öten, cıvıldayan, şakıyan. KIZ/ERKEK
SAYYAD Avcı. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. ERKEK
SAYYAT Avcı. ERKEK
SAZAK 1. Kuvvetli ve soğuk esen yel. Soğuk yelle birlikte yoğun hafif kar. 2. Bataklık, sazlık. 3.Küçük pınar, kaynak. ERKEK
SAZAN Göllerde ve sazlık yerlerde yaşayan bir tatlısu balığı. ERKEK
SAZKAR 1. Uygun, münasip. 2. Türk müziğinde birleşik bir makam. 3. Saz çalan sanatkar. ERKEK
SEBA Yedi. İslam Öncesi Sami ve Arap kavimleri yedi sayısının kutsal bir nitelik taşıdığına inanırlardı, “yedi” sayısı. KIZ
SEBAHAT Güzellik KIZ
SEBAT (bkz. Sabit). ERKEK
SEBATI Sebatlık, sözünde kararında durma. Sebatlı, sözünde duran. ERKEK
SEBER dost, arkadaş KIZ
SEBİH Yüzme, yüzüş. ERKEK
SEBİL 1. Yol, büyük cadde. 2. Su dağıtılan yer. Hayır için parasız dağıtılan su. ERKEK/KIZ
SEBLA Uzun kirpikli göz KIZ
SEBRE Ölçülü, deneyimli. Sahabeden bu ismi taşıyanlar olmuştur. ERKEK
SEBUÇE Küçük kap. Küçük testi. KIZ
SEBÜK 1. Hafif, yeğni. Çabuk hızlı. Ağırbaşlı olmayan. 2. Sevgili, aziz. ERKEK
SEBÜKALP Hızlı, atak, yiğit. ERKEK
SEBÜKTEKİN (bkz. Sebük). ERKEK
SECAHAT Yumuşak huyluluk. ERKEK
SECAVEND Kur’anı Kerim’i manasına uygun olarak okumak için konulan durak işaretleri. ERKEK
SECCAC Çağlayan. ERKEK/KIZ
SECİYE Yaratılış, huy, karakter tabiat. İyi huy. KIZ
SEÇEN seçme işini yapan, bir şeyi seçen KIZ
SEÇGÜL Seçilmiş gül. KIZ
SEÇİL Benzerleri arasından seçil, beğenil, üstün ol, sevgi ve saygı gör. KIZ
SEÇİLAY seçil ve Ay gibi güzel ol KIZ
SEÇKİN Seçilmiş, ayrılmış benzerlerinden üstün olduğu için ayrılmış, mümtaz, güzide. ERKEK
SEÇKİNER (bkz. Seçkin). ERKEK
SEÇMEN beğenen, seçen, seçimde oy verme hakkı olan kimse KIZ
SEDA Ses; Doğa veya bir engele çarpıp geri dönen ses, yankı KIZ
SEDACET Sadelik. KIZ
SEDAD Doğruluk, hak. Doğru ve haklı. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. ERKEK
SEDAT Doğruluk, haklılık; Dikkat ERKEK
SEDEF Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan pırıltılı, beyaz, sert bir madde; Bu maddeden yapılmış veya bu madde ile süslenmiş KIZ
SEDEN Uyanık, tetikte, gözü açık olan. KIZ
SEDİD Doğru hak. ERKEK
SEFA Gönül rahatlığı, sakin olma; Eğlence, zevk, neşe KIZ/ERKEK
SEFER Yolculuk, savaş hali ERKEK
SEFFAH Güzel söz söyleyen, hatip. Cömert, eli açık. ERKEK
SEFİNE 1. Vapur, gemi. 2. Uzayın güney yanmı. KIZ
SEFİR El içi. Yabancı diplomat ERKEK
SEGAH Doğu müziğinin makamlarından KIZ
SEGBAN 1. Seymen, yeniçeri ocağına bağlı ask2. Osmanlı saraylarında av köpeklerine bakan bakıcı. ERKEK
SEHA Eli açık, cömert ERKEK
SEHAB 1. Bulut. 2. Karanlık. 3. Bulut gibi uçan böcekler. ERKEK/KIZ
SEHABE Tek bulut. KIZ
SEHAVET Cömertlik ERKEK
SEHER Tan ağartısı KIZ
SEHHAR Kuvvetle kendine çeken, büyüleyici. ERKEK
SEHHARE Çok güzel, büyüleyici kadın. KIZ
SEHL Kolay, sade. Sahabe isimlerindcndir. ERKEK
SEHLE 1. Yumuşak. 2. Kolay. 3. Taze, körpe. Habeşistan’a hicret eden kadın sahabelerden. KIZ
SEHRAN Geceleri uyanık duran • ERKEK
SEKİME Dayanıklılık, dayanma, karşı koyma. KIZ
SEKİNE Sakin olma, sükunet. Huzur, gönül rahatlığı. KIZ
SEL Taşkın su KIZ/ERKEK
SELAHADDİN Dinine bağlı kimse. Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır. ERKEK
SELAHATTİN Dinine bağlı ERKEK
SELAME (bkz. Selam). KIZ
SELAMEDDİN Dinin kurtuluşu. Türk dil kuralına göre “dA” olarak kullanılır. ERKEK
SELAMET Esenlik. Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde olma. Kurtulma, kurtuluş. ERKEK/KIZ
SELAMİ Barış ve rahatlıkla ilgili ERKEK
SELAMULLAH Allah’ın selamı. ERKEK
SELATİN Sultanlar. ERKEK
SELAY sel ayı, sellerin çok olduğu ilkyaz ayları KIZ
SELBİ bkz. Selvi KIZ
SELCAN Coşkun, taşkın yaratılışlı kimse. KIZ/ERKEK
SELÇUK 1. Güzel konuşma yeteneği olan. 2. XI. Anadolu, Kafkaslar ve Orta Doğu’da imparatorluk kuran Türk topluluğunun hükümdarı. ERKEK
SELDA Sel, taşkın su. KIZ
SELDAĞ Dağları aşan sel, coşku. KIZ
SELDANUR Nur seli. KIZ
SELEN Sel gibi coşkun, taşkın kimse. KIZ
SELİKA Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. ERKEK/KIZ
SELİL Yeni doğmuş erkek çocuğu, ilker. ERKEK
SELİLE Yeni doğmuş ilk kız çocuğu. KIZ
SELİM Doğru, dürüst, kusursuz; Kolayca iyileşen ERKEK
SELİME (bkz. Selim). KIZ
SELİN 1. Gür akan su. 2. Orta Asya’da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. KIZ
SELİNTİ Ufak sel KIZ
SELİS Akıcı söz KIZ
SELLEM “Selamete erdirsin” manasıyla dualarda geçen. ERKEK/KIZ
SELMA 1. Barış içinde bulunma, huzur, erinç. 2. Güzel, hoş(kadın). KIZ
SELMAN Barış içinde bulunma ERKEK
SELMANİ Niyaz kabul eden derviş. İran İsfahan’ından olup, Rasulullah’la birlikte İslami mücadelede üzerine düşeni fazlasıyla yapmış büyük mücahid ve sahabi. Selmanı Farisi’ye nispetle bu ad kullanılmıştır. ERKEK
SELMİ Barışla ilgili, barışçıl. ERKEK
SELMİN Barış ve sevgi duygusuyla dolu olan KIZ
SELNUR Nur seli, ışık seli. KIZ
SELSAL Taüı, lezzeüi, hafif su. ERKEK/KIZ
SELSEBİL 1. Taüı ve hafif su.2. Cennette bir çeşmenin adı. ERKEK/KIZ
SELVA Amerika’da Amazon, Afrika’da Nijer ırmakları gibi ekvator bölgesinde büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlara verilen ad. KIZ
SELVET Gönül rahatı. KIZ
SELVİ İnce uzun ağaç KIZ
SEMA Gökyüzü; Göç KIZ
SEMAHAT Cömertlik, el açıklığı KIZ
SEMAİ 1. Semaya, göğe havaya ait. 2. Gökten düşmüş. Allah tarafından olan, ilahi. 3. İşitme esasına dayalı olarak öğrenilen. ERKEK
SEMAN İşiterek. Dinleyerek. ERKEK
SEMANE İşiterek. Dinleyerek. KIZ
SEMANİYE Sekiz. KIZ
SEMANUR Nurlu gökyüzü KIZ
SEMAVAT Gökler. KIZ
SEMAVİ Semaya mensup, sema ile ilgili. ERKEK
SEMAZEN Sema yapan, törenle dönen mevlevi. ERKEK
SEMDİN Dinin mumu, dinin aydınlığı. ERKEK
SEMEN İyi beslenen ERKEK
SEMENBER Göğsü yasemin gibi beyaz olan. KIZ
SEMENBU Yasemin kokulu. KIZ
SEMENTEN Yasemin renkli. KIZ
SEMERAT 1. Yemişler, meyveler. Faydalar, verimler. 2. Neticeler. 3. Devlete ait mülklerden alınan vergiler. KIZ
SEMERE 1. Yemişler, meyveler. Faydalar, verimler. 2. Neticeler. 3. Devlete ait mülklerden alınan vergiler. ERKEK
SEMİ 1. Mumla, ışıkla ilgili, ışıklı. 2. Mum yapan ya da satan kimse. ERKEK
SEMİH Cömert, eliaçık ERKEK
SEMİHA Cömert gönüllü, eli bol KIZ
SEMİM Güzel kokan, güzel kokulu, güzel koku. ERKEK
SEMİME Güzel kokulu şey. KIZ
SEMİN Çok değerli. ERKEK
SEMİNE 1. Gökyüzü. 2. Güneş ayının 27. günü. 3. Bıldırcın. 4. Pahalı, kıymetli. Çok değerli. KIZ
SEMİR 1. Arkadaş. 2. Nitelikli. 3. Yamaç, dağ silsilesi. ERKEK
SEMİRAMİS Babil’in Asma Bahçeleri’ni kurduran Asur kraliçesi KIZ
SEMİRE 1. Arkadaş. 2. Nitelikli. 3. Yamaç, dağ silsilesi. KIZ
SEMİULLAH (bkz. Abdüssemi). ERKEK
SEMl İşiten, işitme kuvveti olan. Allah’ın isimlerinden, ERKEK
SEMRA Esmer kadın. KIZ
SEMURE Çoğalan, zengin olan, meyve veren verimli. Ashabın kullandığı isimlerden. KIZ
SENA Övmek, methetmek; Şimşek parıltısı; Yücelik, yükseklik; Aydınlık; Bir ot adi KIZ
SENABİL Başaklar. KIZ
SENAHAN Metheden, alkışlayan, öven KIZ
SENAN Işıklı, parlak. KIZ
SENANUR Övülmüş, güzel ışık KIZ
SENAR Yar, aşık, seven insan KIZ
SENAVER Öven, metheden. KIZ
SENAY Sen aysın, ay gibi güzelsin. KIZ
SENCER Kale, askeri siper ERKEK
SENEM Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı; Arapça’da put; Arapça’da kendine tapılacak kadar güzel olan kadın, sevgili, güzel KIZ
SENEVAT Seneler, yıllar, sinin. KIZ
SENEVİ Seneye mensup, sene ile ilgili, bir yıllık. ERKEK
SENGÜL Sen gülsün, gül gibi güzelsin. KIZ
SENİH Yüce, yüksek ERKEK
SENİHA Yüce, yüksek KIZ
SENİYE Yüksek, yüce, ali, bülend. KIZ
SEPİD Beyaz, ak, beyza. ERKEK
SEPİDE Tan vakti. KIZ
SERA Varlıklı olmak, zengin olmak; Şarkı söyleyen; Yer, toprak; Ok yapımında kullanılan bir ağaç KIZ
SERAB Çöllük arazide, ışık kırılması sonucu görülen aldatıcı gerçek olmayan hayal, ılgım, salgım. Türk dili açısından “b/p” olarak kullanılır. KIZ
SERAÇE Saraycık, küçük saray, konak. KIZ
SERALP Baş yiğit. ERKEK
SERAN Işıklı, parlak. KIZ
SERAP Çorak yerlerde, çölde, sıcak ve ışığın etkisiyle, ileride, yakında ya da ufukta su veya yeşillik var gibi görünmesi olayı KIZ
SERASER 1. Baştan başa, büsbütün. 2. Altın veya gümüş telle dokunmuş kıymetli bir çeşit kumaş. ERKEK
SERAY Ay gibi güzel KIZ
SERAYA Düşman üzerine gönderilen küçük süvari müfrezeleri. ERKEK
SERAZAT Serbest, özgür. Rahat, dertsiz. ERKEK
SERBÜLEND Başta gelen, yüce üstün. Türk müziğinde eski bir makam, zamanımızda örneği yoktur. ERKEK
SERBÜLENT Önde gelen, üstün ERKEK
SERCAN Sevgili, sevilen, başcan. ERKEK
Serda Türkçe’de baş anlamına gelen ser ve yüce anlamına gelen da kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Ermenice de “sevgi ver” anlamı taşımaktadır. KIZ
SERDAR Askerin başı, başkomutan, başbuğ ERKEK
SERDENGEÇTİ Fedai, akıncı, yiğit. ERKEK
SERDİL Baş, gönül. KIZ
SERDİNÇ Başı dinç, sakin, rahat, huzurlu. ERKEK
SEREN 1. Uzun, kalın ve silindir şekilli çam kerestesi. Yelkenlilerde ana direğe dik şekilde tutturulan ve yelken germeye yarayan ağaç. Seren yapılan köknar kerestesi. 2. Orun, makam. ERKEK
SERENAT Sevigiliye Söylenen Güzel Söz. KIZ
SERENGÜL Baş gül. Güllerin birincisi. KIZ
SERGEN 1. Laf. 2. Vitrin. 3. Tepelerdeki düzlük y4. Yorgun, perişan. ERKEK
SERHAD Hudut, sınır, sınırbaşı; iki devlet arasındaki sınır boyu. Türk dil kuralına göre “d/t” getirilerek de kullanılır. ERKEK
SERHAN Kurt, canavar – Şarkıcıların başı ERKEK
SERHAT Sınır boyu, hudut, uç ERKEK
SERHENK 1. Çavuş. 2. Türk müziğinde çok eski birleşik makam. ERKEK
SERHUN Asil kan, soylu kan. ERKEK
SERİ Çabuk, hızlı. ERKEK
SERİM 1. Serme işi. 2. Sabırlı. 3. Genellikle öykülerde başlangıç bölümüne verilen ad. KIZ/ERKEK
SERİMER Sabırlı kimse. ERKEK
SERİN Ilıkla soğuk arası KIZ
SERİYE Hz. Peygamber(s.a.s)’in bulunmadığı küçük askeri birliklere verilen ad. KIZ
SERKAN Başkan, soylu kan ERKEK
SERKIZ Baş kız, kızların, güzellerin başı. KIZ
SERKUT Mutlu, talihli ERKEK
SERMA Kış soğuğu KIZ
SERMED Ebedilik, ebediyet, sonsuzluk. Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır. ERKEK
SERMELEK Meleklerin başı, melek kadar güzel ve iyi. KIZ
SERMENDE Utangaç, çok utanan, mahcup. KIZ
SERMET Sürekli, devamlı ERKEK
SERMİN Nermin, Şermin gibi adlara benzetilerek yapılmıştır. KIZ
SERNAZ Çok nazlı. KIZ
SERNEVAZ Baş okşayan, sevecen. KIZ
SERNUR Baş ışık. İlk ışık. KIZ
SEROL Önder ol, baş ol. ERKEK
SERPİL İyi geliş, büyü, güzelleş. KIZ
SERPİN Yağmur. KIZ
SERRA Rahatlık, kolaylık, Mutlu, sevinçli, barışık KIZ
SERRAÇ 1. Çok sevilen, sayılan kimse, baştacı. 2.Saraç. KIZ
SERTAB İnatçı KIZ
SERTAÇ Baştacı, Çok sevilen KIZ/ERKEK
SERTAP İnatçı, direngen. ERKEK
SERTEL Sert, katı, acımasız el. ERKEK
SERTER Katı, sırt, acımasız. ERKEK
SERTUĞ Baş tuğ. ERKEK
SERVA Masal KIZ
SERVER Baş, başkan, reis, ulu. ERKEK
SERVET Para mal mülk ERKEK
SERVİ Koyu yeşil yapraklı, ince uzun bir ağaç türü. ERKEK/KIZ
SERVİNAZ 1. Dalları yana sarkan servi. 2. Uzun boylu sevgüi KIZ
SETENAY Kırmızı gül KIZ
SETTAR Örten. Günahları örten, Allah. Allah’ın isimlerinden “abd” takısı alarak kullanılır. Abdüssettar. ERKEK
SEVA Denklik, beraberlik, beraber olma. ERKEK
SEVAD Esmerlik, kara renkli adam. Sahabe isimlerindendir. ERKEK
SEVAL Severek al, hep sev. KIZ
SEVAN Severek al, hatırla KIZ/ERKEK
SEVAY Sevimli ay. KIZ
SEVBAN Giyinen, kuşanan. Hz. Peygamber’in azatlısının adı. KIZ
SEVCAN Sevgili insan, sevimli KIZ/ERKEK
SEVDA Vurgunluk, tutkunluk, aşk; Heves, arzu, kuvvetli istek KIZ
SEVDE Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü’minlerin annelerinden birisi Hz. Sevde KIZ
SEVDEKAR Sevdalı. KIZ
SEVDEM Sevginin en son demi KIZ
SEVEN Sevgi duyan, sevgi dolu kimse. KIZ/ERKEK
SEVENAY (bkz. Sevay). KIZ
SEVENCAN (bkz. Sevcan). KIZ
SEVENER Sevgi duyan, sevgi dolu kimse. ERKEK
SEVENGÜL Sevimli gül, sevgiyi hatırlatan gül. KIZ
SEVENGÜN (bkz. Sevgün). KIZ
SEVGEN Sevmiş, seven. ERKEK
SEVGİ Sevme hissi, aşk muhabbet. KIZ
SEVGİNAZ Çok nazlı, sevgili. KIZ
SEVGÜL Gül gibi sevilen. KIZ
SEVGÜR Çok seven. KIZ/ERKEK
SEVİK 1. Dost, arkadaş. 2. Unutkan, saf kimse. 3. Sevgili, sevilen. ERKEK
SEVİL Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi. KIZ
SEVİLAY Ay gibi her zaman sevil. KIZ
SEVİM 1. Sevme, muhabbet. 2. Başkalarının sevmesine sebeb olan vasıf, cazibe. KIZ
SEVİN Memnun ol, neşelen KIZ
SEVİNÇ Bir halden hoşnut olmanın doğurduğu heyecan. KIZ
SEVKAN Sevgili, asil kan. KIZ/ERKEK
SEVNAZ Çok nazlı sevgili. KIZ
SEVNUR Sevgi nuru, ışığı, aygınlığı. KIZ
SEVTAP Tapılacak kadar sevgi duyulan. KIZ
SEVÜKTEKİN Çok sevilen, tek tutulan. ERKEK
SEYEHAT 1. Seyahat, gezi. 2. Gölgenin güneşle beraber dönmesi. ERKEK
SEYFEDDİN Dini koruyan, dinin kılıcı. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. ERKEK
SEYFETTİN Dinin kılıcı, koruyucusu ERKEK
SEYFİ Kılıç gibi – Askerlikle ilgili ERKEK
SEYFİYE Kılıç gibi – Askerlikle ilgili KIZ
SEYFULLAH Allah’ın kılıcı. Ali(r.a.)’nin ve Hz. Hâlid b. Velid’in lakabı. ERKEK
SEYHAN Çukurova’da bir akarsu KIZ
SEYHUN Çukurova’da bir akarsu ERKEK
SEYİDHAN Hanların başı, önderi. ERKEK
SEYİT Efendi, bey ERKEK
SEYLAB Sel, sel suyu. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır. ERKEK
SEYLAN Sel, akma, akış KIZ
SEYNUR Allah için savaşan KIZ
SEYRAN Gezinme KIZ
SEYYAL Akıcı, akışkan KIZ
SEYYARE Güneşin çevresinde belli bir eğri çizerek dolaşan yıldız, gezegen. KIZ
SEYYİD 1. Bir topluluğun ileri gelen kişisi, lid2. Hz. Peygamber’in soyundan olan kimse. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. ERKEK
SEYYİDE Muhterem kadın KIZ
SEYYİT 1. Bir topluluğun ileri gelen kişisi, lider. 2. Hz. Peygamber’in soyundan olan kimse. ERKEK
SEZA Değer, yaraşık, uygun ERKEK
SEZAİ Uygun, yaraşır ERKEK
SEZAL Sezgili. ERKEK
SEZAN Sezgili. KIZ
SEZAVAN Münasip uygun, yaraşır. ERKEK
SEZAY Sezgili. KIZ
SEZCAN Sezgili. KIZ/ERKEK
SEZEK Çabuk sezen, duyarlı, hassas. KIZ/ERKEK
SEZEN Duyan, hisseden, anlayan, sezgili. KIZ/ERKEK
SEZER Duyar, hisseder, anlar. KIZ/ERKEK
SEZGEN Sezen, hisseden, duyan. KIZ/ERKEK
SEZGİ 1. Sezme kabiliyeti, seziş. 2. Deneme ve akıl yürütme sonucu olmayıp doğrudan bilme, anlama ve kavrama, tahaddüs. KIZ/ERKEK
SEZGİN Sezme yeteneği olan, duygulu anlayışlı. KIZ/ERKEK
SEZGİNAY Sezme yeteneği olan, duygulu anlayışlı. KIZ/ERKEK
SEZİN Sezme yeteneği olan, duygulu anlayışlı. KIZ
SEZMEN Sezen, anlayan kimse. ERKEK
SIBGATULLAH Yaratıcı gücü, kuvveti olan Allah’ın kulu. ERKEK
SICAK Sıcakkanlı, cana yakın KIZ
SIDAL 1. Güç, kuvvet, dayanıklılık. 2. Olgunlaşmaya, erginleşmeye başlayan. 3. Öfkeli, sinirli. ERKEK
SIDAM Sade, yalın, düz, süssüz. ERKEK
SIDAR Dayanıklı. ERKEK
SIDDIK Çok içten ve doğru kimse ERKEK
SIDIK 1. Doğruluk, gerçeklik. 2. Temiz kalplilik, halisiyet. 3. Sadakat. ERKEK
SIDIKA Çok içten ve doğru kimse KIZ
SIDKI İç, yürek temizliğiyle, doğrulukla ilgili. Türk dil kuralı açısından “dA” olarak kullanılır. ERKEK
SIDKlYE İç yürek temizliğiyle doğrulukla ilgili, KIZ
SILA Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak; Doğup büyüdüğü ve özlediği yer; Bahşiş, hediye; Bağ KIZ
SINGIN 1. Kırık, dökük. 2. Dağınık. 3. Sıkıntılı, kederli. 4. Çekingen, gözü korkmuş. ERKEK
SIRALP Sır saklayan yiğit- ERKEK
SIRAT Yol, tarik. ERKEK
SIRATULLAH Dosdoğru yol. Allah’ın yolu. ERKEK
SIRMA 1. Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel. 2. Rütbe gösteren sarı şerit. Sırmadan yapılmış. KIZ
SIRRI 1. Sırla ilgili, sırra ait. 2. Mistik. ERKEK
SIRRİYE (bkz. Sim). KIZ
SITKI İç temizliğiyle, doğrulukla ilgili ERKEK
SIYANET Koruma, korunma. KIZ
SİBEL 1. Buğday başağı. 2. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası. 3. Eski Türklerdeki bir tanrıça. KIZ
SİDELYA Cennette açan çiçek KIZ
SİDRE Arabistan kirazı. KIZ
SİKA Güven, emniyet. İnanılır, güvenilir kimse. ERKEK
SİKAYE Su içecek kab. İçilecek suyun toplanması için yapılan yer. KIZ
SİM Gümüş gibi parlak ve beyaz KIZ
SİMA Yüz, çehre KIZ
SİMAVİ Yüzle, çehreyle ilgili ERKEK
SİMAY Gümüşten ay, gümüş gibi parlak ay. KIZ
SİMBER Göğsü gümüş gibi olan. KIZ
SİMEL Gökteki en parlak yıldız KIZ
SİMGE İşaret, sembol. KIZ
SİMİN Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen parlak ışıltı. KIZ
SİMİRNA İzmir’in eski adı. Aynı zamanda Amazon savaşçılarının kraliçesinin adı. KIZ
SİMRUY Gümüş yüzlü, gümüş gibi parlak, ışıltılı yüzü olan. KIZ
SİMTEN Teni gümüş gibi güzel, parlak olan. KIZ
SİMURG Anka kuşu, masal kuşu. ERKEK
SİNA İlaç yapılan bir tür bitki ERKEK
SİNAN Mızrak, süngü gibi silahların sivri ucu ERKEK
SİNASİ 1. Tanımaya, anlamaya özgü, tanımak, bilmekle ilgili. 2. Tanzimat döneminin ünlü şairi ve gazetecisi. ERKEK
SİNAVER Suda yüzen, yüzücü. ERKEK
SİNCAN Gülgillerden, Doğu Anadolu bölgesinde yetişen, kırmızı ya da kan kırmızısı renkte çiçekleri olan çok yıllık ıtırlı bir bitki. KIZ
SİNE 1. Göğüs. 2. Gönül, yürek. İç derinlik. KIZ
SİNEM Yüreğim, çok sevdiğim, Güzel, dünya güzeli KIZ
SİPAHİ Tımar sahibi asker ERKEK
SİPAR 1. Feda eden, veren. 2. Suya kanmış. 3. Taze, körpe. KIZ
SİPAS Şükretme, dua etme. ERKEK/KIZ
SİRAC 1. Işık meşale, kandil, çerağ. 2. Nur saçan anlamında Rasulullah için kullanılmıştır. ERKEK
SİRACEDDİN Dinin kandili, dinin verdiği aydınlık, ışık, ışıklandıran, aydınlatan. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. ERKEK
SİRACETTİN Dinin kandili, dinin verdiği aydınlık, ışık, ışıklandıran, aydınlatan. ERKEK
SİREN Mitolojide geçen, denizde kayalar üzerinde gemicilere şarkılar söyleyen, belden aşağısı balık biçiminde kadın, deniz kızı. KIZ
SİRET Bir kimsenin manevi durumu, hal ve hareketleri, tabiatı ahlak ve karakteri. Hal ve gidiş. Hal tercümesi. Hz. Muhammcd’in hal tercümesi. ERKEK
SİRFİRAZ Başını yukarı kaldıran yükselten, benzerlerinden üstün olan. Aslı Serfiraz’dır. KIZ
SİTARE Yıldız KIZ
SİTAREGAN Yıldızlar. KIZ
SİVA Başka, gayn özge. KIZ
SİYADET 1. Efendilik, beylik, seyyidlik, sahiplik. 2. Hz. Hasan vasıtasıyla Hz. Peygamber soyundan olma. ERKEK/KIZ
SİYAMI Oruç tutan, oruçlu, kötülükten kaçınan. ERKEK
SİYAMİ Oruç tutan kimse ERKEK
SİYASET 1. Seyislik, at idare etme, at işleriyle uğraşma. 2. Memleket idaresi. 3. Ceza, idam iezası. 4. PolitiDiplomatlık. KIZ
SOHBET Görüşüp, konuşma, arkadaşlık. KIZ
SOLAY Ay ışığının azalması, solması. KIZ/ERKEK
SOLMAZ Ka.- Her zaman taze, körpe ve genç. KIZ
SOMAY Ay gibi kusursuz, eksiksiz güzel. KIZ/ERKEK
SOMEL Doğru, katışıksız, güçlü el. ERKEK
SOMER Doğru, katışıksız güçlü kimse. ERKEK
SONALP Sonuncu, son doğan yiğit, erkek çocuk. ERKEK
SONAT Bir ya da iki çalgı için yazılmış, üç ya da dört bölümden oluşan müzik yapıtı. KIZ/ERKEK
SONAY Ay’ın son günleri KIZ/ERKEK
SONEDA Nazlı olmaması temenni edilen KIZ
SONER (bkz. Sonalp). ERKEK
SONGUR 1. Şahin. 2. Ağır, hantal. ERKEK
SONGURHAN 1. Şahin. 2. Ağır, hantal. ERKEK
SONGÜL Sonbahar’ın sonlan, kış başlangıcında uçan gül. KIZ
SONGÜN Sonuncu, son olan. Eğilim, yetenek. ERKEK
SONGÜZ Kasım ayının halk arasındaki adı KIZ
SONNUR (bkz. Sonay). KIZ/ERKEK
SONTAÇ Eşsiz taç. KIZ
SONVER Son olması istenen çocuklara verilen isimlerden. KIZ
SONYAZ Sonbahar KIZ
SORGUN 1. Bir tür söğüt ağacı. 2. Sıtkı, sert. 3. Çok uzun ve güzel saç. ERKEK
SOYHAN Han soyundan gelen. KIZ
SOYKAN Asil, soylu. KIZ
SOYSAL Uygar, medeni. ERKEK
SOYSALDI Soyu genişledi, tanındı. ERKEK
SOYSALTÜRK Uygar Türk. ERKEK
SOYSAN Tanınmış soy. ERKEK
SOYSELÇUK Selçuklu soyundan. ERKEK
SOYTEKİN Cesur, yiğit. ERKEK
SOYUER Yiğit soydan gelen. ERKEK
SOYURGAL İhsan, bağış, hediye, armağan. ERKEK
SÖKMEN Yiğitlere verilen san. Selçuklulara bağlı Hasankeyf Artuklu Beyliğinin kurucusunun adı. ERKEK
SÖKMENER Yiğit kimse. ERKEK
SÖKMENSU Yiğit asker, yiğit subay. ERKEK
SÖMER Katışıksız güçlü ERKEK
SÖNMEZ Parlaklığım, ışığını hiç yitirmeyen, her zaman canlı KIZ/ERKEK
SÖNMEZALP (bkz. Sönmez alp). ERKEK
SÖNMEZAY Işığı hiç sönmeyen ay. KIZ
SÖYLEM Konuşan bireyin kullandığı dil ERKEK
SÖZEN Söylev veren, güzel konuşan hatib. ERKEK
SÖZER Sözünde duran. ERKEK
SÖZMEN Güzel, etkili konuşan kimse. KIZ/ERKEK
SU Canlıların yaşaması için en gerekli olan kokusu, rengi olmayan sıvı KIZ
SUAD Mutlulukla, saadetle ilgili, mutlu. Sa’d isminin müennesidir. KIZ
SUALP Güçlü, yiğit asker. ERKEK
SUAT Mutlu, mutlulukla ilgili ERKEK
SUAVİ Değişmeyen – Kanıtlanmış ERKEK
SUAY Suya düşen ay. KIZ/ERKEK
SUBAHİ (bkz. Subhi). ERKEK
SUBHİ Sabah vakti, şafak ile ilgili. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır. ERKEK
SUBHİYE (bkz. Subhi). KIZ
SUBUTAY Cengiz Han’ın ünlü Moğol generalinin adı. ERKEK
SUCA Uzun düzgün boy. ERKEK
SUDAN Su gibi güzel, parlak. KIZ
SUDE Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş toprak KIZ
SUDEKA Doğru, hakiki dostlar. ERKEK
SUDİ Yararlı, faydalı, kazançlı. ERKEK
SUDİYE (bkz. Sudi). KIZ
SUDUR 1. Göğüsl2. Sadrazamlar. 3. Kazask4. Sadır olma, meydana gelme. ERKEK
SUEDA Allah’ın rızasına erenler. KIZ
SUERGİN Olgun asker. ERKEK
SUFİ Tasavvuf erbabı, mutasavvıf. ERKEK
SUĞRA Daha, pek, en küçük. KIZ
SUHAN Suyun hakimi, su kaynaklarının yönetimini elinde bulunduran. ERKEK
SUHANSERA Ahenkli söz söyleyen. KIZ
SUHEYB Arkadaş, dost. Rasulullah’ın azatlısının adı. ERKEK
SUHULET 1. Kolaylık. Yumuşaklık. Mülayemet. 2. Uygunluk. Elverişlilik. ERKEK
SUKA Çarşı adamı, esnaf. ERKEK
SULBİ Birinin sulbünden gelme, kendi evladı, oğlu. ERKEK
SULBİYE Birinin sulbünden gelme, kendi evladı, oğlu. KIZ
SULEHA Salih, iyi, yarar, selahiyct, günah işlemeyen. KIZ
SULHİ Barışa özgü, barışla ilgili, barışçı. ERKEK
SULHİYE Barışa özgü, barışla ilgili, barışçı. KIZ
SULTAN Hükümdar ailesinden, anne, kızkardeş KIZ
SUMRU Bir şeyin yüksek yeri, tepesi KIZ
SUNA Erkek ördek. Görünüşündeki zerafet sebebiyle bayan ismi olarak kullanılmıştır. KIZ
SUNAR Saygılı bir biçimde verir, takdim eder. KIZ
SUNAY Ay’ı sun, getir. Sun ve ay kelimelerinden birleşik isim KIZ/ERKEK
SUNER Sunucu, sunan. ERKEK
SUNGU Armağan, bağış, ihsan. KIZ/ERKEK
SUNGUN 1. Yetenek. 2. Bağış, ihsan. ERKEK
SUNGUR 1. Sakin, soğukkanlı (kimse). 2. Akdoğan. ERKEK
SUNGURALP Soğukkanlı ve doğankuşu gibi güçlü, yiğit. ERKEK
SUNGURBAY Soğukkanlı ve doğankuşu gibi güçlü, yiğit. ERKEK
SUNGURTEKİN Soğukkanlı ve doğankuşu gibi güçlü, yiğit. ERKEK
SUNUHİ Hatırlayan, gönül alan, kolay anlayan. ERKEK
SUNULLAH Allah’ın yarattığı. ERKEK
SUPHİ Sabahla, aydınlıkla ilgili ERKEK
SURPERİ Peri güzeli. KIZ
SURSOY Soyun sürsün, soyun genişlesin. ERKEK
SUUD 1. Kutsal sayılan yıldızlar. 2. Yukarı çıkma, yükselme. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. ERKEK
SUUDİ 1. Kutsal sayılan yıldızlar. 2. Yukarı çıkma, yükselme. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. ERKEK
SUUT 1. Kutsal sayılan yıldızlar. 2. Yukarı çıkma, yükselme. ERKEK
SUYURGAL İhsan, bağış, hükümdarca bağışlanan dirlik. ERKEK
SUYURGAMIŞ Lütufta, ihsanda bulunan, bağış yapan kimse. Acıyan, merhamet eden. ERKEK
SUYURGAN Lütufta, ihsanda bulunan, bağış yapan kimse. Acıyan, merhamet eden. ERKEK
SUZAN Yakan, yakıcı. KIZ
SUZİDİL 1. Türk musikisinin şed makamlanndan biri. 2. Gönül ateşi, gönül sıcaklığı. KIZ
SUZl 1. Yanma, tutuşma ile ilgili. 2.(Mecazen) Ateşli kimse. ERKEK
SUZNAK 1. Yakan, yakıcı. Dokunaklı. 2. Türk müziğinde basit bir makam. KIZ
SUZÜLAY Gökte süzülen ay. KIZ
SÛZÜLAY Gökte süzülen ay. KIZ
SÜAVİ Herkesin yardımına koşan ERKEK
SÜEDA Kutlu, uğurlu insanlar. KIZ
SÜEL Asker eli. ERKEK
SÜER Yiğit asker. ERKEK
SÜERDEM Erdemli asker. ERKEK
SÜERKAN Soylu kandan gelen asker. ERKEK
SÜERSAN Yiğitliğiyle ünlü asker. ERKEK
SÜFYAN Ashabı kiramın meşhurlarından bazılarının ismi. Süfyanı Sevri Kelamcı, muhaddis, alim. ERKEK
SÜHA Büyükayı yıldız kümesindeki en küçük yıldızın adı ERKEK
SÜHAN Söz, lakırdı. Şiir. ERKEK
SÜHANDAN Güzel konuşan KIZ
SÜHEYL Kutlu, uğurlu ERKEK
SÜHEYLA Yumuşak ve iyi huylu, mütevazı kadın. KIZ
SÜHUNET Sıcaklık. ERKEK/KIZ
SÜKAR Asker soyundan gelen, yiğit yürekli asker. ERKEK
SÜKEYNE Sessiz, sakin, ağırbaşlı, onurlu. Hz. Hüseyin(r.a.)’in kızının adıdır. KIZ
SÜKUTİ Susmayı seven, az konuşan. ERKEK
SÜLASİ Üçlü, üç şeyden meydana gelen. ERKEK
SÜLEYMAN Saflık, temizlik ERKEK
SÜLÜNAY Ay gibi güzel, uzun boylu, endamlı. KIZ
SÜLÜNBİKE Sülün gibi boylu endamlı kadın. KIZ
SÜLVAN Yüreğe ferahlık veren ruh, iç açıcı ilaç. ERKEK
SÜLVANE Yüreğe ferahlık veren ruh, iç açıcı ilaç. KIZ
SÜMBÜL 1. Zambakgillerden, salkım çiçekli, keskin kokulu, soğanlı otsu bitki. 2. Güzellerin saçı. KIZ

SÜMBÜLVEŞ Sümbüle benzeyen, sümbül gibi güzel. KIZ
SÜMER Eski tarihlerde aşağı Mezopotamya’da yaşamış olan bir kavim. KIZ/ERKEK
SÜMEYRA Gökteki en parlak yıldız KIZ
SÜMEYRE 1. Meyve çağlası. 2. Kıvrılmış yaprak. KIZ
SÜMEYYE İslam’ın ilk şehidi. Ammar b. Yasir’in annesi ve ilk müslüman olan hanım sahabelerden. KIZ
SÜMRE Esmerlik, kara yağızlık. ERKEK
SÜMRET Esmerlik, kara yağızlık. KIZ
SÜNDÜS Ham ipek, ipekli. KIZ
SÜNNET 1. İyi ahlak, iyi tabiat. 2. Hz. Muhammed’in sözleri, işleri ve tasvipleri. ERKEK
SÜNNETULLAH Allah’ın koyduğu nizam. ERKEK
SÜPHAN Doğu Anadolu’da Van gölünün kuzey kıyısındaki sönmüş volkan. ERKEK
SÜREHA Saf ırklar. ERKEK
SÜREYYA Ülker yıldız takımı KIZ
SÜRRE 1. Para kesesi. 2. Hediye. 3. Osmanlı devletinde halifelik makamınca Mekke ve Medine fakirleri ile alimlerine gönderilen para. ERKEK
SÜRSOY Soyun sürsün, soyun genişlesin. ERKEK
SÜRURİ Sevinçli, sevinçle ilgili ERKEK
SÜRÜR Sevinç. ERKEK
SÜSEN Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. Zambak. KIZ
SÜVARİ 1. Aüı. Atlı ask2. Gemi kaptanı. ERKEK
SÜVEYDA 1. Kalbin ortasında var kabul edilen siyah nokta. 2. Tohumun ortasında bulunan tanecik. 3. Kalpteki gizli günah. İsim olarak kullanılması uygun değildir. KIZ
SÜZEN Topluca yapılan ERKEK

Dini Sohbet,Dini Chat,islami sohbet

« Devamını okuyun...