Tevhidedavet.Net-İSlami Sohbet Dini Sohbet Ve Bilgileri.

Tevhidedavet.Net-Güncel İslami Sohbet Ve Dini Sohbet Sitesidir Ve Tevhid Sitesidir..

Burası category.php şablonu, Tasavvuf kategorisindeki yazılar görüntüleniyor.

Tasavvuf nedir?

 • Tarih : 18 Ekim 2013
 • Kategori : Tasavvuf
 • Yorum Yok

tasavvufSual: Tasavvuf nedir?
CEVAP
Tasavvuf, kalbi saf yapmak, kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. Tasavvuf hâl işi olduğu için, yaşayan bilir, tarif ile anlaşılmaz.

Tasavvuf ilmi, kalb ile yapılması ve sakınılması gereken şeyleri ve kalbin, ruhun temizlenmesi yollarını öğretir. Buna (Ahlak ilmi) de denir.

Tasavvuf ehli, kendi derecesine göre, tasavvufu tarif etmiştir. Birkaçı şöyle:

Tasavvuf, dinin emirlerine uyup, yasaklarından kaçarak kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak demektir.

« Devamını okuyun...

Evliyanın vasıfları

 • Tarih : 18 Ekim 2013
 • Kategori : Tasavvuf
 • Yorum Yok

safe_imageSual: Evliya nasıl tanınır, vasıfları nelerdir?
CEVAP
Çalışmak farz olduğu için, enbiya ve evliya da çalışır. Mesela Âdem aleyhisselam, çiftçilikle uğraşırdı. Nuh aleyhisselam marangoz, Davud aleyhisselam demirci idi. Evliya-i kiram da çeşitli meslek sahibi idiler. Allahü teâlâ, (Sevdiklerimi [evliyamı] halkın içinde saklarım, herkes tanıyamaz) buyuruyor. Onları tanıyan kimseler az da olsa vardır.

Evliyanın vasıflarından bazıları şöyle bildirilmiştir:
1- Evliyanın kerameti olur. Gaybı yalnız evliya değil, melekler ve hatta Peygamberler bile bilmez. Ancak Allahü teâlâ, dilerse, herhangi bir kuluna da bildirir.

« Devamını okuyun...

Tasavvuf Bir Tevhid Terbiyesidir,Dini Sohbet

 • Tarih : 21 Haziran 2012
 • Kategori : Tasavvuf
 • Yorum Yok

Tasavvuf: Bir Tevhid Terbiyesi Önce bir hükümle başlayalım: Tasavvuf bir tevhid terbiyesidir,

Sonra da yeniden bu hükme gelmek üzere işin başına dönelim:

İnsanın en temel meselesi Rabbini bilmek, Rabbini bulmaktır Allah insanı bunun için yaratmış, ve buna ulaşmaya muktedir biçimde yaratmıştır İnsanın dünya hayatı bunun sınavıdır İnsan buna itiraz etse de, onun fıtrat derununda kendini aşan böyle bir arayış vardır Zaten insan da burada odaklaşmıştır Yani “Nereden geldim, nereye gidiyorum?” sorusu insanın en kadim sorusu olmuştur ki, bu sorunun aradığı şey de “varoluş”un sırrıdır Varoluş’un sırrı arandığında varılacak nokta bir Yaratıcı’nın varlığıdır Ya da insan buna varırsa içi durulacak, buna varamadığı ölçüde de içinde arayış süreci bitmeyecektir Kur’an-ı mübinde ifadesini bulan “Kalbler ancak Allah’ı zikrederek huzura, doyuma kavuşur” hükmü, insan fıtratına yönelik bir ilahi tesbittir Ya Allah’ı bularak, O’nunla buluşarak, O’nu şah damarından yakınlığını hissederek itmi’nana erecek, ya da arayışlar içinde çırpınacaktır

Yaratıcı insanı bu noktada boşlukta da bırakmamıştır Yol işaretçileri göndermiştir

Dinler ve dinlerle birlikte gönderilen peygamberler yol işaretçileridir ve bu yolu gösterirler insana

Yaratıcı, insandan, Yaratıcı’nın varlığını bilmesinin yanında, ‘Onun “Tek bir Yaratıcı” olduğunu bilmesini de istemiştir Yaratılışın sonsuz ahengi karşısında Kudret parçalanmasının, insan zihnini doyuramayacağı açıktır Tanrılar olamaz, Tanrıların olması kaosa açık bir sonuç doğurur Tek Tanrı olacaktır Kainatın yaratıcısı tek Tanrıdır ve nizamı o koymaktadır İnsandan bu nizama uymasını da O istemektedir “Tek”liğinin idrakini ve ona saygı duyulmasını (ibadet) da O (cc) istemektedir

Onun için vahiy dinleri tevhid dinidir ve İslam bir tevhid dinidir

Bütün vahiy kaynaklı dinler “İslam” adıyla isimlendirilir ve tevhidi öğütler Bütün peygamberler tevhidi anlatır Kur’an’da geçmiş peygamberlerin kıssaları anlatılırken, farklı zamanlarda gelen her peygamberin ana mesajının “Allah’tan başka ilah olmadığına iman – La ilahe illallah” olduğu vurgulanır İlahi dinlerin ana dokusu, kök hücresi tevhid’dir Rasulullah Efendimiz de, hemen tüm Mekke dönemi boyunca çağrısına inananları “tevhid eğitimi”nden geçirmiştir

Ancak insanda Tevhid bilincinin oluşumu – kararlı bir iman haline gelişi, bir eğitimi gerekli kılar Çünkü insanın zihni, müteal bir kudrete bağlılıktan vazgeçmese bile, hangi kudrete gerçekten bağlanması gerektiği noktasında dağılabilir Aslında farklı zamanlarda gelen Peygamberlerin ana mesajının tevhid olması da, insan zihninin zaman içinde dağıldığı ve ana mecrayı kaybettiğini ortaya koyar

İnsan, kendi nefsinden başlamak üzere hayatını etkileyen pek çok güç odağını saygı duyulacak bir varlık olarak algılama temayülündedir Saygı ölçüsü kaybedildiğinde teabbüd ve “Tanrılaştırma” başlayabilir

Hazreti Muhammed Mustafa -sallallahü aleyhi ve sellem- İslam’ı son tevhid dini olarak, en net biçimde insanoğluna sunmuş, insanoğlunun şuurunu yenilemiş,dağınıklıktan kurtarmış, derleyip toparlamıştır

İslam’ın tehvidi yeniden insanoğluna sunduğu zamanda insanlar, ağaçtan, taştan, hatta bazen helvadan yaptıkları putlara tapmaktaydılar, Hazreti İsa’nın getirdiği tevhid dini bile bulanmış, bizzat Hazreti İsa “Allah’ın oğlu” gibi algılanmaya başlamıştı Yahudilik ise Hazreti Musa’nın açtığı çığırdan uzaklaşmış, bütün kainatın Rabbi olan Allah’ı “milli tanrı”ya indirgemişti

İnsanlığın kafası karma karışıktı

Rasulullah efendimiz, Mekke’den başlayarak tüm insanlığa, yeniden bir “Tevhid şuuru” taşımakla görevlendirilmişti

Bu yeni bir insanlık terbiyesi demekti

İslam, insanın Allah dışındaki varlıkları tanrılaştırma zaafına karşı bazı psikolojik yönelişleri yasaklamış ve onlardan korunmayı tavsiye etmiştir

Yaratıcıya ortak koşmak anl—– “şirk” varlığı izah noktasında en akıl dışı, Yaratıcı’nın hukukunu çiğneyen saçma izah anlamında “zulüm” diye nitelenen bir yasaktır İnsan, taş, ağaç, güneş, ay, rüzgar insanı etkileyen hangi güç olursa olsun, Yaratıcı’nın ortağı olarak görülmesi yasaklanmıştır Bu açık şirktir

Bir de İslam’ın “gizli şirk” diye nitelediği şeyler vardır Bunlar farkında olarak veya olmayarak yapılan, ama özünde Allah iradesinden başka iradeyi öne çıkaran eğilimlerdir Mesela Allah’a ibadet çerçevesinde yapılan bazı insani faaliyetlerin, başka kudretleri memnun etmek için yapılması hali “riya – gösteriş için yapma” diye nitelenmiş ve yasaklanmıştır Namazı “Ne kadar ibadet ehli” desinler diye gösteriş için kılmak, orucu gösteriş için tutmak, zekatı gösteriş için vermek, cihadı “ne kadar kahraman” desinler diye yapmak

Bunlar insanın his dünyasına üşüşen duygulardır İnsan bizzat kendi nefsini bile kutsayabilir, davranışlarını onu “hoşnud etmek” için yapabilir Kur’an “hevasını tanrı edinen” insandan bahsediyor Demek ki içimizde bizi yanıltan bir yöneliş bulunabiliyor

Bunları aşıp, kudreti sonsuz olan Yaratıcı’ya teabbüd için bütün melekelerini bir yerde yoğunlaştıran bir şahsiyet inşası Terbiye bu

Terbiye ile, tevhidin insanda bir şahsiyet dokusu – çerçevesi haline gelmesi gerekiyor ki davranışlara insiyaki olarak yansısın İnsiyaki olarak, yani, refleks halinde, kendiliğinden, zorlama olmaksızın, zaaf anlarında ani şoklarda zihni kaymalara izin vermeksizin davranışlara yansıma

İnsan bunu bir biçimde gerçekleştirmeli Yani kendi kişiliğini bu şekilde inşa etmenin yolunu bulmalı Aslında her mü’min için zaruri yön bu İslam dairesine girdikten sonra imanın gerçek manasına ulaşması için Kur’an’ın “İmanın kalplere nüfuz etmesi” diye şart koştuğu şey bu (Hucurat, 14)

Tasavvuf bunun derdindedir Müslüman olmanın sırrının bu olduğunu kavramıştır Yani Allah’ı bilmek ve O’nun tek bir Yaratıcı olduğunu idrak

Tasavvuf bundan bir sonraki adım olarak da, gerçek Müslümanlığın, ancak Allah’ı unutmamakla mümkün olacağına kaildir

Normalde bir Müslüman, araya araya böyle bir iz oluştururdu Tasavvuf da, araya araya oluşturulan izdir İş, Allah’ı bilmeyi, O’na yakın olmayı, O’nu unutmamayı dert edinmektir Adı tasavvuf olmasa da böyle bir iz oluşturmak zorundaydı Müslüman Şöyle de denebilir: Böyle bir gayretin bir adı tasavvuf olmuştur

Aslında bu doğru bir İslam idrakidir Altın çerçeve şudur:

-Allah var

-Allah eşi ve benzeri bulunmayan tek bir Yaratıcı

-Ve Allah bize yakın Şah damarımızdan yakın Allah nerede olursak olalım bizimle beraber Allah bizi görüyor

İşte bu idrak

Bunun bir idrak haline gelmesi gerekiyor ve bu da kendiliğinden olmuyor Tüm Mekke dönemi boyunca Müslüman topluluğun Peygamber eliyle böyle bir eğitimden geçmesi, tevhid şuuru, Allah Teala ile birliktelik şuuru, O’nun bize yakın olduğu bilinci, O’nun bizi gördüğü bilinci, hiçbir davranışımızın O’na gizli olmadığı şuurunun hem ne kadar hayati olduğunu hem de bunun insanda şahsiyet haline gelmesinin ne kadar hayati bir şahsiyet terbiyesini gerektirdiğini ortaya koyuyor

Tasavvuf nasıl terbiye ediyor?

Tasavvuf, kişilik inşasına yönelik terbiye metodunu Rasulullah’ın çizgisinden bulduğu inancındadır

Tasavvuf zihni terbiye ediyor, kalbi terbiye ediyor, davranışları terbiye ediyor

İradeniz netleşiyor, kesinleşiyor, yoğunlaşıyor Artık istiyorsunuz, büyük bir aşkla istiyorsunuz Dünya sınavını çözdünüz, bunun gereğini yerine getirmeye karar verdiniz “Allah’a koşun” çağrısı yüreğinizi zonklattı, “Başka nereye gidebilirim?” dediniz ve “Yol”a düştünüz Zihninize, kalbinize ve davranışlarınıza “Allah yolunda sabit kadem olması için” emek vereceksiniz

Bu, idrakin masiva – Allah’tan, yani Allah’ın dışındaki tüm varlıkların teabbüdi etkisinden arınması ve tevhid bilinci ile yeniden tanzim edilmesi demek Ancak Sana ibadet eder, ancak Senden yardım dileriz

Bu, kalbin tevhid ve maiyyet bilinci ile yoğrulması demek Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir O size şah damarınızdan yakındır Dua ettiğinizde duanıza cevap verir Bir kalbi kıvam halinde sizin tutan eliniz, yürüyen ayağınız, gören gözünüz olur

Bu, davranışlarınızın Allah’ın sizi gördüğü bilinci içinde şekillenmesi demek Allah’ı görüyormuş gibi yaşamak Biz onu görmüyorsak da O’nun bizi gördüğü bilinci içinde

Kelime-i tevhidi kalb ve zihin dokusu haline getirmek için çaba

İhlası kişilik dokusu haline getirmek için çaba

Allah’ın insana yakınlığını idrak için çaba

Allah’ın bizimle beraber olduğunu asla akıldan çıkarmamak için çaba

Bu dünyanın geçiciliğini idrak, doğumunun olmadığı gibi hayatının da kendi elinde olmadığını idrak, her an çağrılabileceğini idrak, ve gerçek hayatın ölümden sonraki ebedi hayat olduğu bilincini hayat disiplini haline getirmek için çaba

Bütün bu çabalar içerisinde Hazreti Peygamber (sa)’le, O’nun izinden gidenlerle, Allah dostlarıyla yan yana durarak onlardan takviye almak Bu yol, binlerce peygamberin yolu, Hazreti Muhammed Mustafa’nın yolu, Ashab-ı kiramın yolu, Allah dostlarının yolu Böyle şerefli bir yolda yürüdüğü bilincinden güç almak

Bütün bu çabaları birlikte yaşayacağı yol arkadaşları bulmak ve birbirini beslemek

Kendini bir yolda bilmek

Yolun terbiyesini kuşanmak için ahidleşmek Yol önderleri ile, yol arkadaşlarıyla ahidleşmek Şunu da söylemek gerekiyor: Böyle bir yolda önderlerle yolcular Allah Teala ile ilgili hukuk bakımından birbirinden farklı değil Son nefese kadar herkes imtihanda Hatta bu noktada, Allah’ın hukukunu bilme ölçüsünde derinleşen bir sorumluluğa dönüşüyor Sevgi de büyüyor, takva da, kaygı da Belki ümit de

Tasavvuf, bütün bunları, bir günlük, beş günlük bir geçici meşgale gibi değil, bir hayat disiplini gibi görmek anl—– geliyor ayrıca

El hasıl tasavvuf, güzel Müslüman olma çabası, gayreti, hasreti, coşkusu demek aynı zamanda

dini sohbet, dini chat, dini sohbet odaları, sohbet dini, dinisohbet, dinichat, sohbetdini, dini resimleri, dini sohbet kanalari,islami sohbet siteleri, dini sohbet odasi

« Devamını okuyun...

Tasavvuf nedir

 • Tarih : 28 Şubat 2012
 • Kategori : Tasavvuf
 • 3 Yorum

Tasavvuf, kalbi saf yapmak, kötülüklerden temizlemek demektir. İnsanın kalbini, Allahü teâlânın muhabbetine bağlamak, Resûlullahın söz, hareket ve ahlâkına uymak, yolundan gitmektir. Kalb ile yapılması ve sakınılması gerekli şeyleri ve kalbin, rûhun, kötülüklerden temizlenmesi yollarını öğreten ilme, tasavvuf ilmi denir. Îmânın yerleşmesini, fıkıh ilmi ile bildirilen ibâdetlerin severek, kolaylıkla yapılmasını ve Allahü teâlânın sevgisine kavuşmayı sağlar. Tasavvuf ilmine, Ahlâk ilmi de denir. Âlimler tasavvufu çeşitli şekillerde ta’rîf etmişlerdir. Ba’zıları şöyledir: Tasavuf nedir nasıl olur

tevhid,tasavvuf nedir,tasavvuf nedemektir

« Devamını okuyun...