Tevhidedavet.Net-İSlami Sohbet Dini Sohbet Ve Bilgileri.

Tevhidedavet.Net-Güncel İslami Sohbet Ve Dini Sohbet Sitesidir Ve Tevhid Sitesidir..

Burası archive.php şablonu, Aralık 2014 ayındaki yazılar görüntüleniyor.

Dinimiz emirlerine uyarsak rahat ederiz

images (1)Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Geçimsizlikler, hep dinimizin dışına çıkmaktan dolayıdır. Nitekim Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleri, (İslâmiyet bir dairedir. Bu dairenin dışında hiçbir menfaat yoktur ve olamaz. Bu dairenin içinde hiçbir sıkıntı yoktur) buyuruyor.

Mademki Ehl-i sünnet bir Müslüman olmakla çok kıymetli bir elbise giydik, o halde bu elbiseyi korumamız, İslamiyeti ve Ehl-i sünneti güzel bir şekilde temsil etmemiz lazımdır. Mesela insanlar, bizden emin olmalıdır.

« Devamını okuyun...

Namaz dinin direğidir

indir (1)Sual: Namazın dindeki yeri nedir?
CEVAP
Namazın önemi çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.) [Taberani]

(Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez.) [Taberani]

(Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür.) [İ.Ahmed]

(Allahü teâlâ buyuruyor ki, “Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım”) [Hâkim]

« Devamını okuyun...

Cennet Ehli berzahta ne yapar

Yirmi Dokuzuncu Söz’de Mukaddime’nin son paragrafında geçen hadisin mânâsını ve konu ile bağlantısını kurar mısınız? Rûhun berzahtan Cennete gitmesi için kuşa girmesi, dünyaya gelmesi için sineğin içine girmesi mi gerekir?”

Yirmi Dokuzuncu Söz, “Melâike ve rûhâniyâtın vücûdu, insan ve hayvanların vücûdu kadar kat’îdir” cümlesiyle başlar ve baştan sona kadar ruhları, melekleri, görünmeyen varlıkları, kıyâmeti ve haşri ispat eder.

« Devamını okuyun...

İftira etmek

  • Tarih : 8 Ekim 2013
  • Kategori : Genel
  • 1 Yorum

Sual: Yalan ve iftiranın dindeki yeri nedir?
CEVAP
İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Yalan söylemek ve iftira etmek haramdır, sakınmak lazımdır. Bu iki fenalık, her dinde de haram idi. Cezaları çok ağırdır. (C.3, m.34)

İftira büyük günahtır ve çok fenadır. Bunda yalan söylemek de vardır ki, yalan, her dinde haramdır. İftirada bir mümini incitmek de vardır ki, bu da, başkaca haramdır. Bunlardan başka, iftira etmek, yeryüzünde fesat çıkarmaya, ortalığı karıştırmaya sebep olur ki, bu da haramdır. (C.3, m.41)

« Devamını okuyun...

Fıkh-ı ekberden parçalar

İmam-ı azam hazretlerinin Fıkh-ı ekber kitabının bazı bölümleri şöyledir:
İman Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, hesap, mizan, Cennet ve Cehenneme inanmak ve hepsini hak bilmektir.

Allah, birdir, doğmamış ve doğurmamıştır. Ona hiçbir şey denk değildir. O yarattıklarından hiçbirine benzemez, isimleri, zati ve fiili sıfatıyla hep var olmuş ve var olacaktır.

« Devamını okuyun...

Çalışmak İbadettir

  • Tarih : 2 Ağustos 2013
  • Kategori : Genel
  • Yorum Yok

Müminin çalışması ibadettir. Fakat imansızın çalışması ibadet olamaz. Ben namaz kılmam ama bak çalışıyorum, bu da ibadettir demek yanlıştır. Namaz kılmayanın da çalışması ibadet olmaz.
Kimseye muhtaç olmamak için çalışmak çok kıymetlidir. Peygamber efendimiz, Hazret-i Muaz ile müsafeha edince buyurdu ki:
– Ya Muaz, ellerin nasırlaşmış.
– Evet ya Resulallah, kazma elimde toprakla meşgul oluyor ve bu sayede çoluk çocuğumun nafakasını kazanıyorum.

« Devamını okuyun...

Doğru iman ve imanı korumak

Bazıları Allah’a inanan herkesin Cennete gideceğini sanıyor. Bu çok yanlıştır. Amentü’deki altı esastan birine inanmayanın imanı geçersizdir. Bunun için inanmak değil, doğru inanmak önemlidir. Ahirette kurtulmak, ibadetin çok olmasına değil, doğru imana bağlıdır. İhlaslı ameli az da olsa, hatta hiç ameli olmasa, zerre kadar doğru imanı olsa yine Cennete girer. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Kalbinde zerre kadar imanı olan Cehennemde kalmaz.) [Buhari, Müslim]

Dünyadan herkes ahirete yolculuk yapıyor. Herkes bir vasıtaya binip gidiyor.

« Devamını okuyun...

Cennete Uçuran İki Kanat: Sabır ve Şükür

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’inde “İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sanıyorlar?” (Ankebut, 2) ayetiyle bizleri uyarıyor. İmtihanın şeklini ise, tıpkı geçmiş ümmetleri “bazen nimetlerle, bazen musibetlerle imtihana çektiği” (Araf, 168) gibi, “Sizi bir imtihan olarak iyilikle de kötülükle de deneyeceğiz.” (Enbiya, 35) buyurarak haber veriyor. Şu halde hepimiz dünya yolculuğumuzda az veya çok, nimetle de külfetle de karşılaşacağız. Bu yolculuğun sonunda felaha ulaşmamız, karşılaştığımız genişlik veya darlığın yürüyüşümüze engel olup olmamasıyla ilgili. Her halükârda dik durup istikamet üzere yol almak ise ancak imanla, ama amel halinde tezahür eden kâmil bir imanla mümkün. İmanın hayat içindeki görünümüne, darlık zamanında ise “sabır”, bolluk zamanında ise “şükür” diyoruz.

« Devamını okuyun...

Dört şeyi dört yere bırakırsanız cenneti bulursun

1. Dört şeyi dört yere bırakırsanız cenneti bulursun. Uykuyu kabre, övünmeyi mizana, rahatı sırata, şehveti cennete…
2. İmanın şiarı dörttür: Takva, hayâ, şükür, sabır.
3. Sizden öncekiler üç şeyle helak oldular: Gereksiz konuşmak, gereksiz yemek ve gereksiz uyumak…
4. Allah aklı yarattı ve ona” bana yönel” dedi. Akıl Allah’a yöneldi. Sonra “mahlûkata yönel” buyurdu. Akıl mahlûkata yöneldi. Sonra yüce Allah buyurdu: “İzzetime ve celâlime yemin ederim ki akıldan daha şerefli bir şey yaratmadım. Akıl ile alırım; akıl ile veririm…
5. İmam-ı Azam (ks) buyurdu: “Âlimler Allah’ın velileri değilse yeryüzünde velî yoktur.”
6. Muhakkak ki iman sözdür ve ameldir. Amel artar ve eksilir; ama iman artmaz ve eksilmez.”
7. Göz değmesinden Allah’a sığının; göz değmesi haktır.
8. Dünya hırsı ve uzun emelden Allah’a sığının…
9. Allah’ın nimetlerini gizleyerek Allah’tan yardım isteyiniz. Her nimete haset edilir.

« Devamını okuyun...

Cennet bir sürprizler diyarıdır

Cennet bir sürprizler diyarıdır. Hiçbir iyiliği küçük görmek doğru değildir. Cennet bir sürprizler diyarıdır. Bizi hangi amelimizin kurtaracağı belli değildir o da bir sürprizdir. Mümin iyilik avcısı

Hiçbir iyiliği küçük görmek doğru değildir. Cennet bir sürprizler diyarıdır.

Bizi hangi amelimizin kurtaracağı belli değildir o da bir sürprizdir. Mümin iyilik avcısı olmalı. Nefes aldığı süre içinde hep iyilikler peşinde koşturmalı iyi ameller yapmalı ve iyilerle beraber olmalıdır.
Hiçbir hayırlı işi küçük görmeyin
Hiçbir iyiliği basit ve küçük görme!
Hiç kimse iyilik ve hayırlarını küçük görmemelidir. Zira küçük diye değer verilmeyen bir amel Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olabilir. Aslında küçük-büyük ölçüsünden önce amelin işlendiği anda duyulan ihlas hesaba katılmalıdır. Büyük görünen amelleri işleyen adam ihlas eksikliğinden küçük sevaplar alır fakat küçük görünen amelin sahibi duyduğu derin ihlas yüzünden büyük sevaplar alabilir.

« Devamını okuyun...

Sonraki Yazılar »