Tevhidedavet.Net-İSlami Sohbet Dini Sohbet Ve Bilgileri.

Tevhidedavet.Net-Güncel İslami Sohbet Ve Dini Sohbet Sitesidir Ve Tevhid Sitesidir..

Burası archive.php şablonu, Kasım 2012 ayındaki yazılar görüntüleniyor.

Guslün felsefesi nedir- Dini Sohbet

 • Tarih : 4 Kasım 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Guslün felsefesi nedir- Dini Sohbet,islami Sohbet,Cenabet guslünün felsefesi, nefsin cenabetten temizlenmesi ve arındırılması ve de bedenden pislik ve kiri gidermektir; zira cenabet tüm bedenden çıkar. Bu yüzden insanın tüm bedeni temizlemesi farz olur. Bilginlerin araştırmalarına göre, insan bedeninde tüm beden faaliyetlerini kontrol eden iki bitkisel sinir sistemi mevcuttur. Bazen bedende bu dengeyi bozan birtakım akımlar gerçekleşir. Bu akımlardan birisi “orgazm” yani cinsel zevkin zirveye çıkmasıdır. Bu genellikle meninin çıkmasıyla eşzamanlıdır. Öte taraftan sempatik sinirleri harekete geçirebilen ve yitirilen dengeyi sağlayabilen şeyin suyun beden ile temas kurması olduğu da ispatlanmış bir konudur. Elbette guslün faydası bununla sınırlı değildir

« Devamını okuyun...

Kuranla Yaşamak,Dini Sohbet-islami sohbet

 • Tarih : 3 Kasım 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Kuranla Yaşamak,Dini Sohbet-islami sohbet,kuran-ı kerimi bütünüyle yaşaya bilmek.Hidayeti dilemekle mümkündür.hidayet ”allaha ulaşmayı dilemektir.”
ALİ İMRAN-73:kul innel hudâ hudallâhi
Muhakkak ki hidayet Allah’a ulaşmaktır
BAKARA-120: kul inne hudâllâhi huvel hudâ
DE Kİ:MUHAKKAK Kİ ALLAHA ULAŞMAK(ALLAHIN KENDSİNE ULAŞTIRMASI)İŞTE O HİDAYETTİR.32/SECDE-9: Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’ideh(efidete), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem’î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.

« Devamını okuyun...

insan ve ölüm arasındaki kavram-Dini Sohbet,İSlami Sohbet

 • Tarih : 2 Kasım 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

insan ve ölüm arasındaki kavram-Dini Sohbet,İSlami Sohbet,ÖLÜM KAYGISIYLA DİNDARLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR YORUM*

Ölüm, hem kaçınılmaz hem de evrensel bir olgudur. İnsan, böyle bir gerçek karşısında, hissettiği kaygı ve korkuların olumsuz etkilerini azaltmak veya mümkünse ortadan kaldırmak için kültürel, felsefî ve dinsel araçlara yönelmiştir. Buna karşın, felsefî ve dinsel sistemler de, insanın ölüm kaygı ve korkusuyla başetmesine yardımcı olma gibi bir fonksiyonlarının olduğunu ileri sürmüşlerdir.

« Devamını okuyun...

Hadisler Ve Biz-Dini Sohbet,İSlami Sohbet

 • Tarih : 2 Kasım 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Hadislerin değişmeden bize ulaştığına nasıl emin olabiliriz?
Bu konuda ilk önlemi Efendimiz (ASM) “Kim benim üzerime yalan uydurursa, cehennemdeki yerini hazırlasın”(1) sözleri ile bizzat kendisi almış ve sahabenin bu konuda hassas davranmasına sebep olmuştur. Bundan dolayı sahabeler hadis nakli konusunda fazlasıyla itina gösterirlerdi. Örneğin Hz. Ali Efendimiz (ra): “Ben, size Rasûlullah (sav) Efendimiz’den bir şey söylerken, (öyle dikkat eder, öyle söylerim ki,) gökten yere düş (üp parça parça olmak) benim için, O’nun üzerine yalan söylemekten daha kolaydır” buyururlardı.(2)

« Devamını okuyun...

İnsanın üstünlüğü,Tevhidedavet.net,Dini Sohbet,İSlami Sohbet

 • Tarih : 24 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

islami sohbet, islami chat, dini sohbet, chat, sohbet, islamisohbet, islam, dini chat, islami sohbetler, islami sohbet odalarıİnsanın üstünlüğü

Sual: Kur’ana göre insan, her bakımdan üstün ve mükemmel yaratılmıştır. Bugün, maymunun hafızasının, insandan daha kuvvetli olduğu ortaya çıktı. İnsanın mükemmelliği nerede kaldı?
CEVAP
Kur’an-ı kerimde, (Her bakımdan üstün, her bakımdan mükemmel yarattık) denmiyor. (Biz insanı, en güzel şekilde yarattık) buyuruluyor. (Tin 4) Bu âyet-i kerimenin tefsiri şöyledir: Biz insanı ahsen-i takvim üzere, yani en güzel surette, yani boylu boslu, sureti güzel, organların yeri, sayısı, en iyi, kullanmaya müsait tarzda, kâinatın bütün özelliklerini içine alacak şekilde yarattık. (Beydavi)

« Devamını okuyun...

İSlami Sohbet,Padişaha nasihat,İSlami Sohbetler

İmam-ı Gazali hazretleri, Selçuklu sultanı Sultan Sencer’in padişahlığı sırasında onunla görüşmüş, ona mektup yazmış ve bizzat nasihatte bulunmuştur.

Sultan Sencer; Ehl-i sünnet itikadında, dinine bağlı ve bid’atleri reddeden bir padişah idi. 60 sene kadar tahtta kalmış olup, ilme ve ulemaya karşı çok hürmet eder, kendisi de ilimle meşgul olurdu. O zamanın en meşhur âlimi olan İmam-ı Gazali hazretlerine haset edenler, İmam-ı azam hazretlerinin aleyhinde bulunuyor diye iftira ederek, Sultan Sencere şikayet etmişlerdi. Bunun üzerine Sultan Sencer, İmam-ı Gazali hazretlerini yanına davet edip, görüşmek istediğini bildirdi. Durum İmam-ı Gazali hazretlerine iletilince bazı mazeretlerini bildirerek gitmedi. Sultan Sencere mazeretini bildirmek ve nasihat etmek üzere bir mektup gönderdi.

« Devamını okuyun...

KURBAN KESEMEYENLER NE YAPMALIDIR

 • Tarih : 23 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

TEŞRÎK TEKBÎRİ
Hz. İbrâhim (a.s.) Hz. İsmâil’i (a.s.) kurban olarak kesmek üzere iken Cebrâil (a.s.) “Allâhü ekber Allâhü ekber” dedi. İbrâhim (a.s.) bu tekbîri işitince, “Lâ İlâhe illallâhü vallâhü ekber” buyurdu. İsmâil (a.s.) da “Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” buyurdu.

Teşrîk tekbîri, teşrik günlerinde alınan tekbir demektir. Mükellef olan her müslümana vâciptir. Bakara Sûresi’nin “Sayılı günlerde Allâh’ı zikrediniz…” meâlindeki 203. âyeti teşrik tekbirine işâret etmektedir.

« Devamını okuyun...

Ümmetin ateş korkusu-Dini Sohbet

Yine Allah korkusu
Büyük ahlâk ve fıkıh âlimi Ebü’l – Leys es- Semerkandî (rahimehuffahu) şöyle der:

Allah’ın yedinci kat semada birtakım melekleri var ki, yaratıldıkları andan beri secdededirler. Böğürleri Allah korkusu ile devamlı titrer haldedir. Kıyamet günü başlarını secdeden kaldırarak «Ey noksanlıkların her türlüsünden berî olan Allah’ımız! Sana lâyık olduğun derecede ibadet edebilmiş değiliz» diyeceklerdir.

« Devamını okuyun...

BÂTIL DİNLER NASILDIR-Dini Sohbet

 • Tarih : 21 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Cenâb-ı Hak’ın peygamberlerine indirdiği vahiyle ilgisi olmayan ve insanlar tarafından uydurulan yanlış inançlardan ibaret olan dinler.

Bâtıl, Hakk’ın zıddıdır. Sabit olmayan şey anlamına gelir. “Bunun sebebi şudur, muhakkak ki Allah hakkın kendisidir, bundan başka taptığınız şeyler ise bâtıldır.” (Lokman, 31/30). Söylenen söz ve icra edilen iş için de bâtıl kelimesi kullanılır. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Yapmakta oldukları şeyler de bâtıl olmuştur” (el-A’raf, 7/139), “Niçin hakkıbâtıl ile karıştırıyorsunuz?” (Âli Imrân, 3/71), “De ki: Hak geldi, bâtıl ortadan kalktı. Zaten bâtıl ortadan kalkmaya mahkûmdur.

« Devamını okuyun...

DİN İSTİSMARI MESELELERİ-Dini Sohbet

 • Tarih : 21 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Hiç şüphesiz din istismarı, yani dinden semere elde etmek, maddî ve dünyevî çıkar için dini kullanmak insanlığa yakışır bir tutum değildir. Hele bu İslâm gibi, insanlığa gönderilen en son ve en büyük din için söz konusu olursa, affedilir bir şey olmaz. Ancak ne yazık ki bütün din müntesiplerinde olduğu gibi İslâm dinine inananlar arasında da dini bir sömürü aracı olarak kullananlar hep var olmuştur ve öyle görülüyor ki olmaya da devam edecektir.

« Devamını okuyun...

Sonraki Yazılar »