Tevhidedavet.Net-İSlami Sohbet Dini Sohbet Ve Bilgileri.

Tevhidedavet.Net-Güncel İslami Sohbet Ve Dini Sohbet Sitesidir Ve Tevhid Sitesidir..

Burası archive.php şablonu, Nisan 2016 ayındaki yazılar görüntüleniyor.

İslamiyet’i beğenmek

İslam,islamiyet,islamiyet’i beğenmek, gerçek iman sahibi
iman

Sual: Bir kimse, Amentü’nün altı şartına inansa, fakat Allah’ın emir ve yasaklarından birini beğenmese, mesela (Cehennem lüzumsuzdur) veya (Şarabın haram edilmesi anlamsızdır) dese, bu kimse, imanın şartlarının hepsini kabul ettiği için imanlı sayılmaz mı?
CEVAP
Sayılmaz. Amentü’nün içinde Allah’a iman vardır. Allah’a iman, bütün sıfatlarıyla birlikte Ona imandır. Ayrıca emir ve yasaklarının yani İslamiyet’in doğru ve yerinde olduğuna da inanmak şarttır. Böyle inanmayan iman etmiş sayılmaz. Demek ki, Amentü’ye inanan kimsenin İslamiyet’i beğenmesi şarttır, çünkü İslamiyet, Allahü teâlânın emir ve yasaklarıdır. Emir ve yasakların birini bile beğenmemek küfür olur.

« Devamını okuyun...

İslamiyetten önce Cahiliye devrindeki Bayanlar

İslamiyetten önce cahiliye devrinde birinin kız çocuğunun olması utanç vesilesiyken ve bu utanç o kız çocuğunu diri diri toprağa gömmeye kadar varabiliyorken İslamiyet kız çocuğunun cenneti kazanmaya vesile olabileceğini vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde: “Bir mü’min iki kızını (bâliğa olup evleninceye kadar) güzelce terbiye eder, ihtiyaçlarını karşılarsa, ben ve o kimse (iki parmağın birbirine yakınlığı gibi birbirimize yakın olarak) Cennette olacağız.” [1] buyurmuştur.

« Devamını okuyun...

DÜNYA SALTANATI

 • Tarih : 18 Şubat 2013
 • Kategori : Genel
 • Yorum Yok

Bir padişah, bir masum insanın öldürülmesini emreder. Adamcağız: “Bana kızıp da kendi azabını isteme padişahım!” der. Padişah; “Nasıl?” diye sorunca şu cevabı verir: “ Benden bu elem bir anda geçer, fakat sizde günahı ebedi kalır.”
Dünya dirliği çöl rüzgarı gibi geçti. Acılıkta, tatlılık da, güzel de, çirkinde geldi geçti, zalim sandı ki bize zulüm ediyor; ettikleri kendi boynunda kaldı, bizden gelip geçti.
Padişah adamın öğüdünü faydalı görerek onu öldürtmekten vazgeçer. Dünya hayatının güzellikleri ve süsleri kişiyi oyalar. Ölümü, ölümden sonraki hayatı insana unutturur. Ölümü ve ahrete yönelik çalışmayı düşündüğü anda hemen nefsi kendisine şöyle seslenir: Daha tövbe etmen için önünde çok zaman var. Orta yaşlarda ise: “ Daha yaşlılık var, o zaman yaparsın,” der. Bu dünya hayatına karşı düşünülen yanılgıya şair Abdulvahap Kocaman şu şekilde dikkat çekiyor:

« Devamını okuyun...

islamiyet Neleri Yasak Etmiştir

Rabbimiz insanoğlunu başıboş bırakmamış, her dilediklerini yapmaya izin vermemiştir.

Nefislerinin arzûlarına ve tabîî, hayvânî zevklerine, taşkın ve şaşkın olarak tâbi olmamalarını, böylece felâketlere sürüklenmemelerini dilemiştir.

Rahat ve huzûr içinde yaşamaları, sonsuz saâdete kavuşmaları için arzularını, zevklerini kullanma yollarını göstermiştir.

Bu Nedenle dünyâ ve âhiret saadetine sebep olan faydalı şeyleri yapmalarını emretmiş, zararlı şeyleri yapmalarını da yasak etmiştir.

Bu emirlere ve yasaklara Ahkâm-ı islâmiyye yani İslâmiyyetin hükümleri denir.

« Devamını okuyun...

Abdestsiz Kılınan Namaz Var mıdır

Cenaze namazı da dahil olmak üzere farz, vacip, sünnet ve müstehap bütün namazlar ancak abdestli bir vaziyet de kılınabilir. Su bulunmadığı ya da bulunup da kullanmaya engel bazı hususlar mevcut olduğu zaman onun yerine teyemmüm edilir ki bu da abdest anlamına gelen manevi bir temizlik ve silah sayılır.

Cenaze namazı bir namaz olmaktan ziyade bir duadır, bu nedenle abdestsiz de kılınabilir diyenler varsa, namazın baştan sona bir dua ve zikir olduğunu anlamayamayanlardır. Beş vakitte kılınan namazın rukü ve secde yapılarak kılınmasını emreden dün, cenaze namazının rukü’suz ve secdesiz kılınmasını emretmiştir. Ama ikisi de namaz ismiyle anmış ve ikisi için de abdest bakımından ayni ameliye istenmiştir.abdest, abdest ile kılınan namaz, abdestsiz kılınan namaz, islam fıkhı, islami dini sohbet, islami fıkıh, islamiyet

« Devamını okuyun...

Terör Saldırıları ve İslamiyet-Dini Sohbet

 • Tarih : 19 Eylül 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Müslüman Terörist Olamaz, Terörist de Gerçek bir Müslüman Olamaz

Dünyayı sarsan ve sadece Amarikan halkının değil bütün dünyanın üzüntüsü haline gelen trajediyi Türkiye’den gelen bir telefonla öğrendiğim zaman, benim ilk tepkim, odamda bulunan arkadaşlara, biraz sonra manasını özetleyeceğim Kur’an ayetini okumak oldu.

İslam hoşgörü dinidir; insanı en kıymetli varlık olarak kabul eder; ma’sum insanlara karşı yapılan tecavüz ve hücumları büyük günahlar arasında sayar. Nitekim bahsini ettiğimiz Kur’an ayeti bunu haykırmaktadır: ‘Kim bir başka canı öldürmek veya yeryüzünde anarşi çıkarmak gibi bir suçu bulunmadan haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Kim bir canının kurtuluşuna vesile olursa, bütün insanlığı ihya etmiş gibi olur. Bizim peygamberlerimiz, onlara çok açık deliller getirdiler. Ancak bütün bunlardan sonra insanlardan çoğu yine yeryüzünde aşırıya gitmiş ve zulm etmişlerdir.’ (5: 32).

« Devamını okuyun...

Rüyada ABDEST BOZMAK görmek,Dini Sohbet

 • Tarih : 29 Temmuz 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Kucuk abdestini bozdugunu gormek, sikintidan kurtulmaya, buyuk abdestini yaptigini gormek borctan, hasta ise hastaliktan kurtulmaya isarettir. Abdestini abdesthanede degil de acik ve herkesin gorecegi bir yerde yaptigini gormek, hakkinda bazi dedikodularin yapildigina, abdestini evinin odasinda bozdugunu gormek, dusmanlarinin olduguna delalet eder.Bir baska rivayete gorede ;Kucuk abdest yaptigini goren kimsenin uzuntusu gider. Mal sahibi ise malin zekatini verir. Ruyada kendisine abdestsizlik hali vuku bulsa sikinti ve ihtiyacinin cok oldugunu gorse, eger yolcu ise yola cikmasin. Cunku yolu kesilir.

« Devamını okuyun...

İnsanın Ahlaki Mahiyetini Gösteren Nelerdir,Dini Sohbet

 • Tarih : 29 Temmuz 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Nefsi ve ruhî haller iki kısımdır. Birisi ruhta sabit ve yerleşmiş bir şey olmayıp gelici ve geçici olan şeylerdir. Gerçi bu da adeta bir tabiat, bir huy olmuştur. Fakat bir anda gelir gider: utanmaktan yüzü kızarmak, korkudan benzi sararmak, herhangi bir sebepten ötürü ikide bir gülmek. Ruhta yerleşip meleke halini almamış olan bu gibi şeyler

bir insanın ahlâkî mahiyetini gösteremez. Böyle geçici halat ile bir insanın ahlâkı hakkında bir hüküm verilemez.

« Devamını okuyun...

DÜNYA MALI,Dini Sohbet

 • Tarih : 29 Temmuz 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah’ı zikirden alıkoymasın. Kimi ki, malları ve evladları Allah’ı zikirden alıkoyarsa işte onlar husrana uğrayanların ta
kendileridir. (Münafıkun suresi ayet.9)
Peygamber Efendimiz bu hususlara temas eden bir hadisleri ise şöyledir

« Devamını okuyun...

Fitne nedir,Dini Sohbet

 • Tarih : 25 Temmuz 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Fitne nedir? Kadın ne zaman fitne olur?”

Fitne, Kur’ân’da imtihan, deneme, şaşırtma, şaşırtıcı, günaha sebep olan, kargaşa veren, anarşi ve terör, karışıklık, bozgunculuk, harbe sebep olan, eziyet, kötülük, azap, eza, cefa, belâ ve musibet gibi değişik mânâlarda kullanılmıştır. Örneklere bakalım:

1- Fitneyi, imtihan ve deneme anlamında kullanan âyetlere misâller:

“Onlar Süleyman’ın mülkü hakkında şeytanların uydurdukları yalanlara uydular. Hâlbuki Süleyman hiçbir zaman kâfir olmadı. Asıl kâfir olanlar, insanlara sihir öğreten şeytanlardı. Onlar, Bâbil’deki Hârut ve Mârut isimli iki meleğe indirilen sihir ilmini elde edip öğretiyorlardı. O iki melek ise, ‘Biz bir fitneyiz (imtihan sebebiyiz). Sakın sihir yaparak inkâra sapmayın’ demeden kimseye bir şey öğretmezlerdi. Onlar ise o iki melekten karı ile kocasının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Hâlbuki o sihir yapanlar, Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye bir zarar verebilecek değillerdi. Böylece kendilerine fayda değil, zarar verecek şeyleri öğrendiler.”1

“Biz sizin bir kısmınızı bir kısmınıza fitne (imtihan vesilesi) kıldık. Sabredecek misiniz? Rabb’in her şeyi hakkıyla görür.”2

“İnsana bir zarar dokunduğunda Bize duâ eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, ‘Bilgim sayesinde bu bana verildi’ der. Hâlbuki o nimet bir fitnedir (imtihan sebebidir). Lâkin çoğu bunu bilmez.”3

Ey Rabb’imiz! Bizi kâfirler için bir fitne (imtihan sebebi) kılma! Bizi onlara mağlup düşürme ki, bizim zayıflığımıza bakıp inkârlarını haklı bulmasınlar. Rabb’imiz! Bizi bağışla! Muhakkak Sen Aziz ve Hakim’sin.”4

“Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir (imtihan sebebidir). Mükâfatın büyüğü Allah katındadır.”5

Fitneyi imtihan mânâsında aldığımızda kadın erkek için, erkek kadın için, çocuklar anne ve baba için, dünya malı ve nimetler insanlar için birer fitne olur. Çünkü bunlar birer imtihan sebebi veya imtihan konusudur.

2- Fitne şu âyette belâ ve musibet mânâsında kullanılmıştır: “Öyle bir fitneden (belâ ve musibetten) sakının ki, geldiği zaman içinizde sadece zalimlere isabet etmez. Şunu da bilin ki, Allah’ın azabı pek şiddetlidir.”6

3- Fitne şu âyetlerde kargaşa, anarşi, terör, kötülük ve bozgunculuk mânâlarında kullanılmıştır. Ki fitnenin en yaygın kullanılışı bu mânâlarda olmuştur. “Firavun ve kavmin ileri gelenlerinden başlarına bir fitne (kötülük, düşmanlık, belâ) gelir diye korktukları için, Musa’ya, kavminin bir kısım gençlerinden başka iman eden olmadı. Firavun ise, o memlekette büyük bir zorba idi ve ilâhlık iddiasında bulunarak haddi aşmıştı.”7

“Onları nerede bulursanız öldürün. Onlar sizi Mekke’den nasıl çıkardılarsa, siz de onları oradan çıkarın. Fitne, katilden (öldürmeden) daha şiddetlidir. Onlar sizinle çarpışmadıkça, siz de Mescid-i Haram yanında onlarla çarpışmayın. Eğer çarpışacak olursanız, siz de onları öldürün. Kâfirlerin cezası işte böyledir.”8

Bu âyette Müslümanları hicrete zorlayan Mekkeli müşriklerin, çıkardıkları bozgunculukla, estirdikleri terör ve zorbalıkla ve ortaya koydukları fitne ile hukuken ölümü hak ettikleri anlatılmıştır. Ardından gelen âyet ise, şirki ve savaşı bırakan müşriklerin bırakılmasını ve affedilmesini öneriyor.9 Demek müşriklerin azgınlıkları devam ettiği sürece Müslümanların karşı koyma hakları vardır. Müşriklerin azgınlık ve bozgunculukları, Müslümanların hukuk çerçevesinde karşı koyuşlarından daha yıpratıcı ve daha dehşetlidir.

Günümüzde sefâhetin, iffetsizliğin, edepsizliğin ve açık-saçıklığın özgürlük adı altında savunulması, meşrû nikâhı azaltıcı biçimde günahların artması, müstehcenliğin yaygınlaştırılması, insanların ar damarını yırtarcasına kadının açılıp saçılarak sokağa dökülmesi, magazine ve reklâma sıkça malzeme yapılması, mânevî değerleri yıpratılarak kadının bir dünya metaı haline getirilmesi elbette günümüze özgü dehşetli bir fitnedir.

Fakat bu olumsuz sıfatlara bulaşmayan ve ahlâksızlığa, iffetsizliğe ve edepsizliğe âlet olmayan kadın, yalın bir insan ve Allah’ın sade bir kulu olarak, Allah’a karşı ve insanlara karşı saygın yerini her zaman korur, fitne konusu teşkil etmez.

Dipnotlar:
1- Bakara Sûresi: 102
2- Furkan Sûresi: 20
3- Zümer Sûresi: 49
4- Mümtehine Sûresi: 5
5- Enfâl Sûresi: 28
6- Enfâl Sûresi: 25
7- Yûnus Sûresi: 83
8- Bakara Sûresi: 191
9- Bakara Sûresi: 192

« Devamını okuyun...

Sonraki Yazılar »