Tevhidedavet.Net-İSlami Sohbet Dini Sohbet Ve Bilgileri.

Tevhidedavet.Net-Güncel İslami Sohbet Ve Dini Sohbet Sitesidir Ve Tevhid Sitesidir..

Burası archive.php şablonu, Eylül 2014 ayındaki yazılar görüntüleniyor.

Artık Yeni Bir Tevhid Anlayışı Başlıyor

 • Tarih : 9 Eylül 2014
 • Kategori : Tevhid
 • Yorum Yok
8

8Artık Yeni Bir Tevhid Anlayışı Başlıyor Sevgili Tevhid Dostlarımız Artık Yeni Bir Hayat Kendimize Çizme Zamanımız Geldi Neden Diyecek Olursanız Öncelikle Şunu Belirtmek İsterim ki Kardeşelrim Resulullah (s.a.v) mın tevhid anlayışı,Peygamberimiz, risalet ile görevlendirildikten sonra yaptığı ilk iş, inanç ve amele dayanan, teorisi ve pratiği olan gerçek tevhid anlayışını yerleştirmek olduğu için mekke’nin egemen güçleri idareyi ellerinde tutan müstekbirler, kendisine karşı savaş başlattılar. Savunduğu bu saf akide, Peygamberimiz’i kafirlerle karşı karşıya getirdi. Kafirler, kendisine has, özel bir yaşam biçimi sunan bu akidenin, kendi cahili sistemleriyle asla uzlaşmaya girmeyeceğini, yeryüzünde tağuti rejimlerle sürekli ve amansız bir mücadele içerisinde olacağını, kısacası küfre karşı devamlı bir savaş vereceğini kesinkes anladılar. Tevhidin uygulamaya ve tağuti düzenlere karşı başkaldırı ilanı olduğu anlayışı, onların neden, daha önce aynı akideyi savunan Hanifler’e karşı en ufak bir tepki göstermezken, Hz.Peygamber ve onunla beraber olanlara karşı şiddetli bir savaşın içerisine girdiklerini açıkça ortaya koyuyor.

Artık Yeni Bir Tevhid Anlayışı Başlıyor,Tevhid Anlayışı,Resulullah s.a.v mın tevhid anlayışı,tevhid,Dini Sohbet , iSLami Sohbet , iSLami Chat , Dini Chat , Dini Sohbet Odalari , Dini Forum

« Devamını okuyun...

Efendimiz Ümmetin Zor Durumda

Efendimiz Ümmetin Zor Durumda Bu Ahir Zamanda Herşet Bir anda çoğaldı efendim şöle bir bakalım insan gözü ile neler deyişdi bu zamanda efendim Efendimizin Ümmetine Merhameti Ve Şefkatini Hatırlayalım.mmetine acıma ve şefkat konusunda en fazla öne çıkan Allah elçisi ise şüphesiz son peygamber ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav)’dir.
Kendisi Rahman ve Rahim olan Allah, merhamet ve şefkat duygusunu yarattıklarının en üstünü olan insanın fıtratına da koymuştur. İnsanlara şefkat ve merhamet duygusu en üst düzeyde Allah’ın hidayet rehberi olarak gönderdiği peygamberlerde bulunur.

« Devamını okuyun...

Dünyadaki din mensuplarının Amacı Nedir

Dünyadaki din mensuplarının Amacı Nedir,Dünyadaki din mensuplarının birçoğu, kendi uydurma inançlarına hep bilimsel bir dayanak arayarak, inandıklarını meşrulaştırma yoluna gitmiştir. Oysa bir konunun bilimsel olup olmadığını anlamanın açık bir yolu vardır. Eğer bir çalışma uluslar arası düzeyde kabul görmüş bir bilim dergisinde makale olarak yayımlanmışsa, bu konu bilimsellik kazanmıştır demektir. Bu dergilerin sayısı çok fazla değildir. Bu dergilerin, bilimsel çalışmayı yayımlama kriterleri vardır. Bu kriterlere uyuyorsa, o takdirde yayımlanabilir; yoksa siz 50 yıllık profesör olsanız, 500 kitap yazmış olsanız dahi, bu ölçütlere uymuyorsa yayımlanmaz. Bu dergilerde yayımlanmış bazı konuların bilimsel olup olmadığı yeni baştan tartışılabilir. Ama burada yayımlanmamış bir konunun bilimsel olarak ispatlandığı iddia edilemez. Bu

« Devamını okuyun...

insanlar nimetlerden sorguya çekilecekler

insanlar nimetlerden sorguya çekilecekler Kuran`da Tekasür suresi 8 de “Sonra o gün, nimetten kesinlikle sorguya çekileceksiniz. “der. Alah her insana bu dünyada kullanmak ve ahirette hesabını sormak için sayısız nimet verir. Bunları saymaya kalksak zamanımız yetmez derler ya aynen öyle. Önemli olan Allah`ın bize bağşettiği bu nimetleri nasıl kullandığımız. Allahın bize verdiği konuşma yeteneğinin ne kadarını onun dinini anlatmaya kullanıyoruz, verdiği zekayla onun yolunda neler yapılabilir diye düşünüyoruz, zamanı değerlendirirken neler yapıyoruz, bize verdiği aileyi çevreyi nasıl kullanıyoruz, kazandığımız rızkı nerelere harcıyoruz, kısacası bize verilen her nimetten sorgulanıcaz inşallah hepimizin iyi cevapları olur.

« Devamını okuyun...

Tevhid,Tevhidin Önemi,Tevhidle Hayat Bulan İnsan

 • Tarih : 5 Temmuz 2014
 • Kategori : Tevhid
 • Yorum Yok
manset1

Tevhid

Tevhid,Tevhidin Önemi,Tevhidle Hayat Bulan İnsan Kardeşlerim Biz insanlar tevhid dinine göre yaşamalıyız hayatımızda tevhidin önemi çok olduğundan bizler yeteri kadar tevhid ile yaşayamıyoruz aslında şu var tevhid biraz ağır olduğundan sanırım zor mu geliyor aslında tevhid nedir Tevhîd, sözlük olarak “vahhade” fiilinin masdarıdır.Muvahhid kimse ise, vahdâniyyeti yalnızca Allah Teâlâ’ya nisbet eden ve zâtı veya sıfatlarında Allah Teâlâ’ya ortak olan veya benzeyen her şeyi O’ndan uzak tutarak, O’nu bu konuda yalnız olmakla niteleyen kimsedir. Muvahhid kelimesindeki şedde mübâlağa içindir.Yani, “Ben, onu bununla nitelendirirken mübâlağa yaptım”, demektir.

Araplar der ki: Vâhid, Ehad, Vahîd yani tek demektir. Allah Teâlâ vâhid (bir)dir.Yani O, her durumda eşler, benzerler ve şekillerden uzak olarak tekdir.

« Devamını okuyun...

Namaz Kılmanın Mahiyeti, Bazı Faziletleri, Sırları Tevhid

 • Tarih : 5 Temmuz 2014
 • Kategori : Tevhid
 • Yorum Yok
1375785430_namaz-niyet

Tevhid

Namaz Kılmanın Mahiyeti, Bazı Faziletleri, Sırları Tevhid,Namaz Kılmanın Mahiyeti, Bazı Faziletleri, Sırları
Yıkılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemindeki Müslümanların durumunu değerlendiren bir kitapta eski mevcut rejimin namaz kılmayı çalışma ve iş hayatına yönelik bir tehlike ve tehdit olarak gördüğü yazılmaktaydı. Yani yıkılan bu rejim, çalışma ve iş hayatına o kadar değer vermekteydi ki, ona engel olabilecek her şeye karşı çok duyarlı idi. Namazı da böyle görüyordu. Onun için namazı ortadan kaldırmak için elinden geleni yapmıştı. Camileri kapatmış, açıkça din aleyhinde bulunmuştu.

Bu devlet yıkılınca oralara gitmek ve oralarda senelerce kalmak nasip oldu. Orada yaşayan bazı insanlarla uzun uzun sohbetlerim neticesinde şunu anladım ki, buralardaki insanların bir kısmı çalışma ve iş hayatlarında yaptıkları hilelerle, tembelliklerle devletlerini kendi elleri ile kendileri yıkmışlardı. Rejim kendi sakat anlayışı ile kendisini ve insanlarını hasta edip işe yaramaz hale getirmişti.

« Devamını okuyun...

Tevhid, Tevhit Nedir, Tevhidin Anlamı, Tevhidin Yaşamı

 • Tarih : 5 Temmuz 2014
 • Kategori : Tevhid
 • Yorum Yok
233

Tevhid, Tevhit Nedir, Tevhidin Anlamı, Tevhidin Yaşamı

İslamiyet’in apaçık davası, tevhittir. Yüce Allah (c.c.) peygamberleri bu dava için göndermiştir. Tevhidin pek çok sırrı vardır.

İslami hayatta tevhidin sırrı, Allah’tan başka ilah yoktur, gerçeğinde gizlidir.

İslamiyet, insanların temel hak ve özgürlüklerini bu tevhit davası ile karşılar. İnsanları bir ana ve babanın evlatları gibi toplumda, kanunlar karşısında bir ve eşit tutar. Tevhit nurunun çözemeyeceği toplumsal bir sorun yoktur.

« Devamını okuyun...

Ramazanda Kendimize Mukabele Edmeliyiz

Ramazanda Kendimize Mukabele Edmeliyiz Mukabele lugatta; karşılaştırma, yüzleştirme, karşılık verme; aralarındaki farkı ortaya çıkarmak için metinleri mukayese etme, Ramazanda hafızların cemaat huzurunda Kur’ân okumaları manalarını taşımaktadır.
Hazreti Peygamber (asm) ve mukabele sünneti
“Mukabele”, Kur’ân tarihi ile ilgili bir terimdir. Cibril’in (as) her sene Ramazan ayında gelip Kurân’ı Hz. Peygamber (asm) ile karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder.
Kurân’ın Allah (cc) tarafından indirildiği şekilde muhafazası, ayet ve surelerin tertibinin doğru olarak tespiti ve bunun kontrolü için Cibril (as) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Hz. Peygamber’e (asm) gelirdi. Hz.

« Devamını okuyun...

Peygamberlerin Dereceleri Ve Görevleri

Peygamberlik Dereceleri Ve Görevleri İlahi vahyi insanlığa ulaştıran Peygambere çok şey borçluyuz. Mevlamız hepsinden razı olsun. Şimdi bu konuda Peygamberlik dereceleri konusunda bilgiler sunacağız ve bu bilgiler ile Peygamberleri daha iyi tanıyacağız. İslam inancına göre tüm peygamberler, peygamber olmak yönünden eşittirler. Allah, her Müslümana aralarında herhangi ayırım yapmadan tüm peygamberlere inanmayı farz kılmıştır.Onların peygamberliklerini tasdik ettikten sonra aralarında derece farklılığının bulunabileceği de kabul edilir.

« Devamını okuyun...

Tevhid Ve Tevhidin Önemi Tevhid Anlamı

 • Tarih : 13 Şubat 2014
 • Kategori : Tevhid
 • Yorum Yok
3

Tevhid Ve Tevhidin Önemi Tevhid Anlamı Kelime-i Tevhid’in Okunuşu

Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah.

Kelime-i Tevhid’in Anlamı
“Allah’tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah’ın Peygamberidir”

Kelime-i Tevhid’in Fazileti (Hadis-i Şerifler)
* La ilahe illallah diyen belâ ve sıkıntılardan kurtulur. [Bezzar]
* Ağır hastayı, La ilahe illallah demeye zorlamayın, sadece telkinde bulunun. [Dare Kutni]
* Son sözü La ilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz kıyamette ona nur olur. [Hakim]

« Devamını okuyun...

Sonraki Yazılar »