Tevhidedavet.Net-İSlami Sohbet Dini Sohbet Ve Bilgileri.

Tevhidedavet.Net-Güncel İslami Sohbet Ve Dini Sohbet Sitesidir Ve Tevhid Sitesidir..

Burası archive.php şablonu, Ocak 2017 ayındaki yazılar görüntüleniyor.

O bunları ihsan olarak yapıyor

Hazret-i Ömer’in hilafeti zamanında, bir şahıs hanımının çok söylenmesi ve çekilmez bir hâl alması karşısında Hazret-i Ömer’e şikayete karar verip Halifenin evine gelir. Kapıya geldiğinde içerden sert, sinirli konuşan bir kadın sesi duyar. Bir ara kapıyı çalamaz ve mütereddit halde öyle beklemeye başlar. Biraz sonra hep kadının konuştuğunu ve halifenin sustuğunu anlayan adam, kapıyı çalmaktan vazgeçip geri dönmeye karar verir ve ayrılacağı zaman kapı açılır. Kapıyı açan Hazret-i Ömer’dir.
(Ne var, neye geldin, bir şey söylemeden niye geri dönüyorsun?) diye sorar.

« Devamını okuyun...

İşitme kaybında erken teşhis çok önemli

 • Tarih : 20 Ekim 2013
 • Kategori : Genel
 • Yorum Yok

headlineİşitme engelli doğan çocukların 3. ayına gelinceye kadar işitme kaybı konusunda kesin tanı koymak gerekiyor. 6. aya kadar ise işitme kaybının derecesinin tespit edilerek kullanılacak araç gereçle ilgili yöntemin belirlenmesi önem kazanıyor. Yenidoğan çocuklarda işitme testi yapılarak işitme kaybının tespit edildiğini anlatan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Odyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ataş, testin erken tanı konusunda önemini vurguladı. Ataş, ‘Birkaç dakika süren bu test bebeğin canını acıtmıyor. Yalnızca ses göndererek test yapıyor. Ebeveynler doğumdan sonra işitme testini mutlaka yaptırmalı’ dedi.

« Devamını okuyun...

Bir Doktordan Yılda Kaç Gün Rapor Alınır?

 • Tarih : 19 Ekim 2013
 • Kategori : Haberler
 • Yorum Yok

yurt_disinda_okuyan_hekime_sark_muafiyeti_geliyor_7acf4Aile hekimiziniz tek seferde verebileceği istirahat günü 10 gündür, 10 gün sonra sizi kontrol edip hastalığın devam ettiğine karar verir ya da istirahatin yetmediğine karar verirse aynı rapor üzerinden bir 10 gün daha verebilir. Yani aile hekimi tek raporla 20 güne kadar istirahat verebilir. Memurların aldıkları raporlardan dolayı soruşturma geçirmemesi için yıl içinde aldıkları raporlara dikkat etmeleri gerekir. Memur kendi Aile Hekiminden yılda 20 güne kadar rapor alabilir ancak 20 günü geçmesi halinde şu uygulamalrı takip etmesi gerekir;

« Devamını okuyun...

Mirasta adalet -Dini Sohbet-İSlami Sohbet

 • Tarih : 7 Kasım 2012
 • Kategori : Genel
 • Yorum Yok

Bir hanımı ve dört kızı bulunan adam ölünce mirası nasıl paylaşılır? Hanımın, kızlarını razı ederek kocasının bütün mallarını kendi üzerine geçirme niyetinden söz ediliyor. Böyle bir işlem helâl olur mu?”

Ölüm hak, miras helâl denmiştir. Adalet ise Allah’ın emridir.

Helâl olan miras adaletle dağıtılırsa kul hakkı söz konusu olmaz. Aksi takdirde kul hakkı söz konusu olur ve mahşerde hesabını ödemek insana sıkıntı verir.

Kur’ân miras hukukunu ihmal etmemiş; hükümler koymuş, oranlar belirlemiştir.

Mirasta hukuken herkes sadece kendi hissesini alır. Helâl olan budur. Eşin miras hakkı ne ise, alacağı miras sadece o kadardır.

Eşin, kocasından kalan bütün mallara el koyması halinde veya kendisi için belirlenen paydan fazla hisse alması durumunda, bu durum kul hakkını mucip olur. Hissedar çocukların saygıdan ses çıkarmamaları durumu değiştirmez, kul hakkını hükümden kaldırmaz.

Nitekim Kur’ân’ın hükmü açık ve nettir: “Çocuğunuz varsa, hanımlarınız mirasınızdan sekizde bir alırlar. Bu hisseler de, borcunuz ödenip vasiyetiniz yerine getirildikten sonradır.” 1

Âyetin hükmüne göre mirasın sekizde biri eşe tahsis edilecek, sekizde yedisi ise dört kız arasında pay edilecektir.

Hesaplamada bir kolaylık: Sekizde yediyi dört kıza daha rahat paylaştırmak için, sekizi dört kat arttırıp bölenlerinden otuz ikiye tamamlamak mümkündür. Bu durumda otuz ikide dördü eşin; otuz ikide yirmi sekizi dört kızın olacaktır. Kızın her birine otuz ikide yedi hisse düşecektir.

Dipnot:
1- Nisâ Sûresi: 12.

« Devamını okuyun...

Allah’ın affetmediği günah yoktur

 • Tarih : 7 Kasım 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Hemen başta belirtelim ki günâhlardan kaçınmak herkese farzdır. Tevbe edilmeyen herhangi bir günâhtan Allahü teâlâ intikam alabilir. Çünkü gazâbını günâhlar içinde saklamıştır… Kulunu, bir günah yüzünden büyük azaba maruz bırakabilir. Yüz bin sene ibadet eden iyi bir kulunu, sonsuz olarak Cehenneme koyabilir. Mesela yüz bin sene itaat eden İblis, kibrederek secde etmediği için sonsuz olarak Cehennemlik oldu… Âdem aleyhisselamın oğlu, bir adam öldürdüğü için ebedi Cehennemlik oldu… Her duası kabul olan Belam-ı Baura, bir günaha meylettiği için imansız gitti… Karun zekat vermediği için malı ile helak oldu. O halde her günahtan kaçmaya çalışmalı.

« Devamını okuyun...

Sebr ve taksim burhanı ne şekildedir ve nasıl uygulanır-Dini Sohbet

 • Tarih : 4 Kasım 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Sebr ve taksimin burhanı ne şekildedir ve nasıl uygulanır? Mümkünse örnekte verin.
Sebr ve taksim burhanı, çeşitli ilimlerde olduğu gibi usul-u fıkh’ta da kullanılan ve birçok yerde hüccet olan bir burhandır. Ancak ona her zaman güvenilmez; zira mantık kitaplarında gelen dört şekil ispat metotlarından yoksundur. Bu konuda önce bu burhandaki sözcüklerin açıklamasını yapacağız:

« Devamını okuyun...

Peygamber Efendimiz (asv)’in küfür hakında kötü sözler-Dini Sohbet

Değerli kardeşimiz;
Güzel söz; gönül alan, onur kırmayan, hak ve doğruyu gösteren bütün sözlerdir. Fertler arasında sevginin, hak ve doğrunun üstün tutulması; nefret ve düşmanlığın giderilmesi, hakka uygun sözlerle mümkün olmaktadır.

Allah, bir toplumun, diğerini ayıplamamasını, kusurlarını araştırmamasını, aleyhinde iftira ve gıybette bulunmamasını emretmektedir.(Hucurât, 49/11, 12) Bu konuda Hz. Peygamber (asv)’den şu hadisler nakledilmektedir:

“Mümin dil uzatıcı değildir, lânet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir.” (Tirmizî, Kadir, 1978).
İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre;

« Devamını okuyun...

Meleklerin Duası-Dini Sohbet

 • Tarih : 30 Eylül 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

dini sohbet, islami sohbet, dini chat, islami chat
Meleklerin Duası
Ebû Hüreyre radıyallahu anh”den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Sizden biriniz, abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler kendisine:
– Allah”ım! Bunu bağışla, buna rahmetinle muamele et, diye dua ederler.“
Buhârî, Ezân 36. Ayrıca bk. Müslim, Mesâcid 276; Ebû Dâvûd, Salât 20; Tirmizî, Salât 245; Nesâî, Salât 40; İbni Mâce, Mesâcid 19
1. Rasûlullah Efendimize Salavat Getiren Kişiye Melekler Dua Eder
Allah (c.c), Ahzâb sûresinde; “Allah ve melekleri Peygamber’e salavât getirirler. Ey mü’minler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.” (el-Ahzâb, 33/56) buyurarak

« Devamını okuyun...

Ölülerden Yardım İsteme-Dini Sohbet

 • Tarih : 29 Eylül 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Şirk ve çeşitleri hakkındaki diğer bir mesele de kabir tapıcılığı veya ölülerden yardım isteme şirkidir ki yaşadığımız toplumda çok yaygın ve en çok rağbet edilen şirk çeşididir. Genellikle bilgisiz ve cahil halk tarafından gerek üniversite ve benzeri imtihan zamanında ve gerekse de diğer günlerde milletin akın akın kabirlere koşarak oralarda yatanlardan yardım istemek sureti ile şirk bataklığına bulaşmaktadır. Günümüz şeytani, batıl bir çok tarikat ehlinin de sıklıkla şirke girdiği alanlardan birisidir ki zaten kafirliğin öncüsü ve yaygınlaşmasına sebebiyet veren asıl unsur bunlardır.

« Devamını okuyun...

Yüzünü âhirete çeviren, kurtulur-Dini SOHBET

 • Tarih : 25 Eylül 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • 1 Yorum

İmân ile küfür birbirlerine zıt olduğu gibi, âhiret de, dünyânın zıddıdır. Dünyâ ve âhiret bir araya getirilemez. Âhireti kazanmak için, dünyâyı yani harâmları terk etmek lâzımdır. Dünyâyı terk etmek, iki türlüdür:
Birincisi, bütün harâm olan şeylerle berâber, mubâhları da, yani günâh olmayan lezzetlerin çoğunu da bırakıp, yaşamak için zarûrî olan miktârını kullanmaktır.
İkincisi, dünyâda harâm ve şüpheli şeylerden kaçıp mubâhları kullanmaktır.
Resûlullah efendimiz, eshâb-ı kirâmdan Mu’âz ibni Cebel hazretlerine hitaben buyuruyorlar ki:

« Devamını okuyun...

Sonraki Yazılar »