Tevhidedavet.Net-İSlami Sohbet Dini Sohbet Ve Bilgileri.

Tevhidedavet.Net-Güncel İslami Sohbet Ve Dini Sohbet Sitesidir Ve Tevhid Sitesidir..

Burası archive.php şablonu, Kasım 2012 ayındaki yazılar görüntüleniyor.

Hadisler Ve Biz-Dini Sohbet,İSlami Sohbet

 • Tarih : 2 Kasım 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Hadislerin değişmeden bize ulaştığına nasıl emin olabiliriz?
Bu konuda ilk önlemi Efendimiz (ASM) “Kim benim üzerime yalan uydurursa, cehennemdeki yerini hazırlasın”(1) sözleri ile bizzat kendisi almış ve sahabenin bu konuda hassas davranmasına sebep olmuştur. Bundan dolayı sahabeler hadis nakli konusunda fazlasıyla itina gösterirlerdi. Örneğin Hz. Ali Efendimiz (ra): “Ben, size Rasûlullah (sav) Efendimiz’den bir şey söylerken, (öyle dikkat eder, öyle söylerim ki,) gökten yere düş (üp parça parça olmak) benim için, O’nun üzerine yalan söylemekten daha kolaydır” buyururlardı.(2)

« Devamını okuyun...

Arkadaşlık hakkı,islami Sohbet, Dini Sohbet, islami Sohbet odaları

islami sohbet, islami chat, dini sohbet, chat, sohbet, islamisohbet, islam, dini chat, islami sohbetler, islami sohbet odaları Arkadaşlık hakkı

Arkadaşın hakkına riayet edebilmek için onun sırrını saklamalıyız! Ayıbını örtmeliyiz! Konuştuğu zaman sözünü kesmeden dinlemeliyiz! İyiliğine dair bir söz duyarsak kendisine söyleyip sevindirmeliyiz! Hakkında üzücü bir şey konuşurlarsa saklamalıyız! Sevdiği isimle çağırmalıyız!

« Devamını okuyun...

İSlami Sohbet,Padişaha nasihat,İSlami Sohbetler

İmam-ı Gazali hazretleri, Selçuklu sultanı Sultan Sencer’in padişahlığı sırasında onunla görüşmüş, ona mektup yazmış ve bizzat nasihatte bulunmuştur.

Sultan Sencer; Ehl-i sünnet itikadında, dinine bağlı ve bid’atleri reddeden bir padişah idi. 60 sene kadar tahtta kalmış olup, ilme ve ulemaya karşı çok hürmet eder, kendisi de ilimle meşgul olurdu. O zamanın en meşhur âlimi olan İmam-ı Gazali hazretlerine haset edenler, İmam-ı azam hazretlerinin aleyhinde bulunuyor diye iftira ederek, Sultan Sencere şikayet etmişlerdi. Bunun üzerine Sultan Sencer, İmam-ı Gazali hazretlerini yanına davet edip, görüşmek istediğini bildirdi. Durum İmam-ı Gazali hazretlerine iletilince bazı mazeretlerini bildirerek gitmedi. Sultan Sencere mazeretini bildirmek ve nasihat etmek üzere bir mektup gönderdi.

« Devamını okuyun...

KURBAN KESEMEYENLER NE YAPMALIDIR

 • Tarih : 23 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

TEŞRÎK TEKBÎRİ
Hz. İbrâhim (a.s.) Hz. İsmâil’i (a.s.) kurban olarak kesmek üzere iken Cebrâil (a.s.) “Allâhü ekber Allâhü ekber” dedi. İbrâhim (a.s.) bu tekbîri işitince, “Lâ İlâhe illallâhü vallâhü ekber” buyurdu. İsmâil (a.s.) da “Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” buyurdu.

Teşrîk tekbîri, teşrik günlerinde alınan tekbir demektir. Mükellef olan her müslümana vâciptir. Bakara Sûresi’nin “Sayılı günlerde Allâh’ı zikrediniz…” meâlindeki 203. âyeti teşrik tekbirine işâret etmektedir.

« Devamını okuyun...

Ümmetin ateş korkusu-Dini Sohbet

Yine Allah korkusu
Büyük ahlâk ve fıkıh âlimi Ebü’l – Leys es- Semerkandî (rahimehuffahu) şöyle der:

Allah’ın yedinci kat semada birtakım melekleri var ki, yaratıldıkları andan beri secdededirler. Böğürleri Allah korkusu ile devamlı titrer haldedir. Kıyamet günü başlarını secdeden kaldırarak «Ey noksanlıkların her türlüsünden berî olan Allah’ımız! Sana lâyık olduğun derecede ibadet edebilmiş değiliz» diyeceklerdir.

« Devamını okuyun...

Şeytan niye secde edmedi-Dini Sohbet

 • Tarih : 21 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Dini Sohbet, Dini Sohbet Platformu, DiniSohbet, Dini Sohbetler, Dini Sohbet Odaları, iSLami Sohbet, iSLami Chat, Dini Chat Şeytan” dediğimiz varlık, başlangıçta varlık yapısı ateş olan “Cann” idi. Ademin ilahi isimlere ma’kes ve yeryüzüne halife seçildiğini öğrenince, Allah’tan ümidini kesti “İblis” oldu. Adem’e secde etmeyi reddedip de Allah’ın rahmetinden kovulunca “Şeytan” oldu.
Bizim nasıl Allah’ın muradı olduğumuzu anlamak için, Şeytan’ın neden secde etmeyi reddettiğini bilmemiz lazım. Bu aynı zamanda varoluş, anlam ve amaçla ilgili bizim hikâyemizdir.

« Devamını okuyun...

Kurban eti hakkında yapılacak işler nelerdir,islami sohbet

 • Tarih : 20 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

dini sohbet, dinisohbet, odaları, islami sohbet, dini chat, dini sohbetler, sohbet islami, dini sohbet kanalı, dini sohbet sitesi, dini site Sual: Kurban eti hakkında yapılacak işler nelerdir?
CEVAP: Maddeler hâlinde bildirelim:

1- Eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

« Devamını okuyun...

Ateş onu yakmadı-Dini Sohbet

 • Tarih : 16 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Dini Sohbet – iSlami Sohbet, dinisohbet, dini sohbet odalari, dini sohbetler, dini forum, Dini Chat Yemen’de yalancı Peygamberlerden Esved-i Ansî, Allah dostlarından Ebu Müslim Havlânî hazretlerini sorguya çekip; “Hazret-i Muhammed’in Peygamber olduğuna inanır mısın?” diye sordu.
Büyük veli;
“İnanırım” dedi.
Tekrar sorup;
“Benim Peygamber olduğuma inanır mısın?” dediğinde; “İşitmiyorum” cevabını verdi. Kızıp, onu öldürmeye karar verdi.
Ve emretti hemen:
“Çabuk ateş yakın!”
Büyük bir ateş yaktılar.
Bir müddet beklediler.

« Devamını okuyun...

Allahü ekber! Allahü ekber-Dini Sohbet

 • Tarih : 16 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Dini Sohbet – iSlami Sohbet, dinisohbet, dini sohbet odalari, dini sohbetler, dini forum, Dini Chat Ebu Müslim Havlânî hazretleri mescidden evine dönüp kapıya yaklaşınca; “Allahü ekber!” diye seslenerek geldiğini haber verirdi. Hanımı da içeriden “Allahü ekber!” diyerek cevap verirdi.
Hürmetle karşılardı.
Paltosunu alırdı.
Hâl hatır sorar, sonra mutfağa girip sofrayı hazırlardı. Bir gün Ebu Müslim hazretleri mescitten döndü. Evine yaklaştığında; “Allahü ekber!” dedi.

« Devamını okuyun...

Ebu Bekr’i çağırayım mı-Dini Sohbet

 • Tarih : 16 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

dini sohbet, dini chat, dini sohbetler, dini sohbet odaları, dinisohbet, dinichat, dini sohbet siteleri Bir gün Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) hazretleri;
“Yâ Âişe! Dilerim ki, eshabımdan bazısı yanıma gelsinler. Onlara bazı söyleyeceklerim vardır” buyurdu.
Sordum:
“Ebu Bekr’i çağırayım mı?”
Bir şey demedi. Bildim ki onu istemez.
“Ömer’i çağırayım mı?” dedim.
Bir şey demedi.
Bildim ki onu da istemez.
“Amcanoğlu Ali’yi çağırayım mı?” diye sordum.
Bir şey söylemedi.

« Devamını okuyun...

« Önceki Yazılar

Sonraki Yazılar »