Tevhidedavet.Net-İSlami Sohbet Dini Sohbet Ve Bilgileri.

Tevhidedavet.Net-Güncel İslami Sohbet Ve Dini Sohbet Sitesidir Ve Tevhid Sitesidir..

Burası archive.php şablonu, Kasım 2012 ayındaki yazılar görüntüleniyor.

Ağzımızdan Çıkanı Kulağımız Duymalı‏,islami sohbet

Ağızdan çıkan sadece bir sözden ibarettir ama oradan dökülen aynı zamanda kalptekini de ortaya koyduğu, ona tercüman olduğu için önemlidir. İman ve küfür de görünüşte ağızdan çıkan birer söz değil midir?

Allah’ın insanoğluna en büyük nimetlerinden biri de konuşma yeteneğidir. Dilin kendisi küçük olmakla beraber, iyi ya da kötü olsun, yaptığı iş büyüktür. Bu sebeple, insanın, ağzından çıkan söze dikkat etmesi gerektiği; sözün onu vezir yapabileceği gibi rezil de edebileceği bildirilmiştir.

« Devamını okuyun...

Kendilerine Özel İlim Verilenler,İSlami Sohbet-Dini Sohbet

Yüce Allah bizlere Kuran ‘ da özel ilim ve bilgiyle kuşatıp hükmetme yetkisi verdiği peygamberler hakkında bilgiler vermektedir. Peygamberlerin hayatlarını incelediğimizde verdikleri kararlarda, çeşitli uygulamalarında, konuşmalarında Allah’ın kendilerine lütfettiği üstün bir ilmin getirdiği akıl ve hikmet açıkça ortaya çıkmaktadır.

Cin ve Şeytanların Hz. Süleyman’ın Emrine Verilmesi

Hz. Süleyman, Kuran ‘ da kendisine hüküm ve ilim verildiği bildirilen peygamberlerdendir.

“Biz bunu (hükmü) Süleyman’a kavrattık, her birine hüküm ve ilim verdik.” (Enbiya Suresi, 79)

Başka bir ayette ise Allah Hz. Süleyman ‘ la ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

« Devamını okuyun...

Arkadaşlık hakkı,islami Sohbet, Dini Sohbet, islami Sohbet odaları

islami sohbet, islami chat, dini sohbet, chat, sohbet, islamisohbet, islam, dini chat, islami sohbetler, islami sohbet odaları Arkadaşlık hakkı

Arkadaşın hakkına riayet edebilmek için onun sırrını saklamalıyız! Ayıbını örtmeliyiz! Konuştuğu zaman sözünü kesmeden dinlemeliyiz! İyiliğine dair bir söz duyarsak kendisine söyleyip sevindirmeliyiz! Hakkında üzücü bir şey konuşurlarsa saklamalıyız! Sevdiği isimle çağırmalıyız!

« Devamını okuyun...

İSlami Sohbet,Padişaha nasihat,İSlami Sohbetler

İmam-ı Gazali hazretleri, Selçuklu sultanı Sultan Sencer’in padişahlığı sırasında onunla görüşmüş, ona mektup yazmış ve bizzat nasihatte bulunmuştur.

Sultan Sencer; Ehl-i sünnet itikadında, dinine bağlı ve bid’atleri reddeden bir padişah idi. 60 sene kadar tahtta kalmış olup, ilme ve ulemaya karşı çok hürmet eder, kendisi de ilimle meşgul olurdu. O zamanın en meşhur âlimi olan İmam-ı Gazali hazretlerine haset edenler, İmam-ı azam hazretlerinin aleyhinde bulunuyor diye iftira ederek, Sultan Sencere şikayet etmişlerdi. Bunun üzerine Sultan Sencer, İmam-ı Gazali hazretlerini yanına davet edip, görüşmek istediğini bildirdi. Durum İmam-ı Gazali hazretlerine iletilince bazı mazeretlerini bildirerek gitmedi. Sultan Sencere mazeretini bildirmek ve nasihat etmek üzere bir mektup gönderdi.

« Devamını okuyun...

Ümmetin ateş korkusu-Dini Sohbet

Yine Allah korkusu
Büyük ahlâk ve fıkıh âlimi Ebü’l – Leys es- Semerkandî (rahimehuffahu) şöyle der:

Allah’ın yedinci kat semada birtakım melekleri var ki, yaratıldıkları andan beri secdededirler. Böğürleri Allah korkusu ile devamlı titrer haldedir. Kıyamet günü başlarını secdeden kaldırarak «Ey noksanlıkların her türlüsünden berî olan Allah’ımız! Sana lâyık olduğun derecede ibadet edebilmiş değiliz» diyeceklerdir.

« Devamını okuyun...

Kurban eti hakkında yapılacak işler nelerdir,islami sohbet

 • Tarih : 20 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

dini sohbet, dinisohbet, odaları, islami sohbet, dini chat, dini sohbetler, sohbet islami, dini sohbet kanalı, dini sohbet sitesi, dini site Sual: Kurban eti hakkında yapılacak işler nelerdir?
CEVAP: Maddeler hâlinde bildirelim:

1- Eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

« Devamını okuyun...

Ateş onu yakmadı-Dini Sohbet

 • Tarih : 16 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Dini Sohbet – iSlami Sohbet, dinisohbet, dini sohbet odalari, dini sohbetler, dini forum, Dini Chat Yemen’de yalancı Peygamberlerden Esved-i Ansî, Allah dostlarından Ebu Müslim Havlânî hazretlerini sorguya çekip; “Hazret-i Muhammed’in Peygamber olduğuna inanır mısın?” diye sordu.
Büyük veli;
“İnanırım” dedi.
Tekrar sorup;
“Benim Peygamber olduğuma inanır mısın?” dediğinde; “İşitmiyorum” cevabını verdi. Kızıp, onu öldürmeye karar verdi.
Ve emretti hemen:
“Çabuk ateş yakın!”
Büyük bir ateş yaktılar.
Bir müddet beklediler.

« Devamını okuyun...

Kadın’a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar,Dini Sohbet

 • Tarih : 13 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Kadınlar beş vakit namazla yükümlü olmakla birlikte cuma, bayram ve cenaze namazlarından muaf tutulmuşlardır. Beş vakit namazı cemaatle kılmak yerine, evde kılmalarının üstün tutulması başka bir kolaylıktır. Namazlarda, kadınların erkeklerden farklı olarak yaptıkları fiil ve davranışları şu şekilde özetleyebiliriz. Abdest veya boy abdesti almada iki cins arasında önemli bir ayrılık yoktur. Ancak saçları uzun kadınların boy abdesti alırken

meliklerini söküp sarkan saçlarını yıkamaları gerekmez. Belki suyun saç diplerine, yani başın deri kısmına ulaşması yeterlidir. (bk. Müslim, Hayz, 58; Ebu Davud, Tahare, 120; Döndüren, Delilleriyle islam ilmihali, İstanbul 1991, s: 168.)

« Devamını okuyun...

2012 Kurban Bayramı namazı saatleri

 • Tarih : 13 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Diyanet İşleri Başkanlığı 2012 İl İl Ramazan Bayramı Namaz Vakitlerini açıkladı.

Bu açıklamaya göre, bayram namazı, 19 Ağustos Pazar günü Ankara’da 06.46, İstanbul’da 07.00, İzmir’de 07.10, Adana’da 06.39, Çanakkale’de 07.11, Hakkari’de 06.05’te kılınacak. İl il bayram namazı vakitleri şöyle:

« Devamını okuyun...

Nebiler ve Resuller-Dini Sohbet

 • Tarih : 12 Ekim 2012
 • Kategori : Dini Sohbet
 • Yorum Yok

Nebiler ve Resuller

——————————————————————————–

“Nebi” ve “Resul” birbirinden farklı iki kelimedir. Ancak her iki kelimenin içeriğinde de Şeriatın kendilerine vahyedilmesi vardır. Nebi ile Resul arasındaki fark şudur: Resul; kendisine Şeriat vahyedilen ve bu Şeriatı tebliğ etmekle emrolunmuş kimsedir. Nebi ise, kendisinden başka resullerin Şeriatı kendisine vahyolunan ve bu Şeriatı tebliğ etmekle emrolunan kimsedir. Resul bizzat kendisine vahyedilen Şeriatı tebliğ etmekle emrolunan kimsedir. Nebi ise kendi dışındaki bir resule emredilen Şeriatı tebliğ etmekle emrolunan kimsedir. Kadı el-Baydavi;

« Devamını okuyun...

Sonraki Yazılar »